> Fellesskap 1724.-26. mars samles rundt 150 ledere og mellomledere i fellesskap, forsamlinger, lag og skoler i NLM til Fellesskap 17.
Vi ønsker at samlingen skal gi inspirasjon, påfyll og utvidet nettverk for å styrkes i tjenesten for Guds rike. 

Hvorfor er det så vanskelig å skape møtepunkt som rommer alle generasjoner? Og hvem har ansvaret for at det skal fungere? Hildegunn Haugen tar med seg disse og flere spørsmål til sin fellessession på Fellesskap 17.

Chris Duwe tror at nøkkelen for å bygge en tro som holder starter med å snakke om at det finnes sannheter og at virkeligheten finnes. Du møter han på seminar lørdag kl 14.

Denne korte filmen sier det viktigste om hva Fellesskap 17 er og hvem det er for. Del den gjerne med noen du vil invitere til konferansen!

Mange spennende talere og bidragsytere blir med oss på konferansen.

På vår første fellessession lørdag formiddag er temaet apologetikk. – Vi må kjenne virkeligheten vi lever i for å kunne legge frem Bibelens budskap, mener generalsekretæren i Laget.

Å møte andre på Fellesskap 16 som har samme tjeneste i sine fellesskap, ga Margareth Engås oppmuntring og tips å ta med seg hjem.


Last ned plakaten i fullversjon:

Today's Quote

Sal 43:3 Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg! La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.