Etiopia

NLM startet arbeidet i Etiopia i 1948. Vi jobber i samarbeid med den lokale Mekane Yesus-kirken for å nå de minst nådde folkegruppene i landet.

NLMs utsendinger i Etiopia har vært samlet til konferanse. En uke med både åndelig, sosialt og faglig påfyll gjorde godt for både store og små.

Tre liv, tre drømmer – og og et felles engasjement for misjon. Bli bedre kjent med en student, en bibliotekar og en lærer ved Tabor Evangelical College (TEC) i Hawassa i Etiopia.

Mekane Yesus-kirken i Etiopia teller nå mer enn 8,3 millioner medlemmer. På kirkens 20. generalforsamling takket NLMs generalsekretær kirken for et godt og langt samarbeid.

Hvilken rolle spiller nåde i et inkluderende fellesskap? Det ble interessante diskusjoner da studentene ved Mekane Yesus Seminary i Etiopia hadde intensivkurs om diakoni.

Lørdag morgen i Hawassa er det full fart med ballspill, stafetter, utebandy og andakt, også kalt Allidrett.


Stedlig representant

Stedlig representant

Etiopia

+251 (0) 934441519

Today's Quote

Joh 14:2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.