> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Etiopia / Nyheter / Generalforsamling for kirke i sterk...Generalforsamling for kirke i sterk vekst

Storslått åpningsseremoni på generalforsamlingen. Foto: EECMY

Mekane Yesus-kirken i Etiopia teller nå mer enn 8,3 millioner medlemmer. På kirkens 20. generalforsamling takket NLMs generalsekretær kirken for et godt og langt samarbeid.

Fakta

Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY), ofte bare kalt Mekane Yesus-kirken, er NLMs samarbeidskirke i Etiopia. Kirken er et resultat av arbeidet til nord-europeiske misjonsorganisasjoner i landet, deriblant NLM, som startet arbeid i Etiopia i 1948.
  
Mekane Yesus regnes i dag som verdens hurtigst voksende lutherske kirke, og et av de største av de lutherske kirkesamfunnene. Den arbeider etter visjonen "Å tjene hele mennesket".

Mekane Yesus-kirken i Etiopia avholdt sin 20. generalforsamling i Addis Abeba 23.–28. januar 2017. Temaet for generalforsamlingen var «Vi skammer oss ikke over evangeliet!»

I sin åpningstale kunne kirkepresident Rev. Dr. Wakseyoum Idossa melde at kirkens medlemstall nå har passert 8,3 millioner.

Med utgangspunkt i generalsekretærens rapport ble delegatene delt inn i grupper som arbeidet med temaene helhetlig tjeneste, grunnlov, økonomi og evangelisering. Forslagene fra gruppene ble så presentert i plenum og ble brukt som grunnlag for drøfting omkring kirkens retning fremover.

      

Det var fullt hus på generalforsamlingen. Foto: Lamessa Endalew

 

Takket for 60 års samarbeid

I tillegg til 446 delegater fra kirkens 25 synoder deltok mange gjester fra inn- og utland.

NLMs generalsekretær Øyvind Åsland var invitert for å hilse generalforsamlingen på vegne av NLM. Stedlig representant for Etiopia, Lamessa Endalew, og regionleder Morten Egeland var også til stede under deler av generalforsamlingen.

I sin hilsen takket generalsekretær Øyvind Åsland kirken for nesten 60 års partnerskap og samarbeid. Åsland takket Mekane Yesus for at de fastholder Bibelens autoritet og sa at NLM står sammen med kirken om ikke å skamme oss over evangeliet.

 

NLMs generalsekretær Øyvind Åsland kom med hilsen fra NLM. Foto: Lamessa Endalew

 

Videre minnet misjonslederen generalforsamlingen om kallet til å gå til de minst nådde områdene og folkeslagene. NLM og Mekane Yesus vil fortsatt stå sammen om dette viktige oppdraget.

Åsland ga også uttrykk for takknemlighet og anerkjennelse for hvordan avtroppende kirkepresident Rev. Dr. Wakseyoum Idossa har vært et forbilde og en respektert rollemodell blant verdens kirkeledere.

   

Ny kirkepresident med misjonsbakgrunn

Øyvind Åsland i samtale med avtroppende kirkepresident Rev. Dr. Wakseyoum Idossa. Foto: Lamessa Endalew

En av de viktigste sakene under generalforsamlingen var valg av ny kirkepresident, visepresident og økonomi-kontrollør («Treasurer») for de neste fire årene.

Rev. Yonas Yigezu ble valgt til ny kirkepresident med 274 av 446 stemmer. Den nye lederen for verdens største lutherske kirke kommer fra stillingen som leder for avdelingen for misjon og teologi ved kirkens hovedkontor.

Vær med og be om at de nye topplederne må få visdom og styrke til å utføre de viktige oppgavene de er tiltrodd på en god måte.


Stedlig representant

Stedlig representant

Etiopia

+251 (0) 934441519

Today's Quote

Rom 15:7 Ta dere derfor av hverandre, likesom også Kristus tok seg av oss, til Guds ære.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.