Indonesia

Animismen har et godt tak i den indonesiske folkesjela. Landet med flest muslimer i verden er også landet med fedredyrking og svart magi.

De siste 5 månedene har TeFT-elevene fra Fjellhaug fått opplevd mangfoldet på Sumatra og tatt del i NLMs allsidige arbeid i Indonesia.

Til tross for lange skoledager var studentene i Sihabong-Habong engasjert i barnelag på ettermiddagstid, for det var så viktig for dem å fortelle barna om Jesus.

Å være språkstudent har ført til mange kleine samtaler, litt fnising og latter, men mest av alt, så har vi lært veldig mye språk. Videre har det ført til litt små bekjentskaper, eventuelt en liten ”ice-breaker”.

Psykisk syke opplever mye stigmatisering i Indonesia, og NLM arbeider for en holdningsendring i samfunnet. I tillegg satser vi på opplæring og utrustning av lokale kristne.

I tre år har NLMs team bodd og arbeidet i to fiskerlandsbyer på Sumatra. Nå har de startet aktivitetsklubb, og landsbyboerne gir dem stor tillit og tar dem med på planleggingen av viktige begivenheter.


Stedlig representant

Stedlig representant

Indonesia

+6282120015178

Today's Quote

Joh 4:35 Sier ikke dere at det ennå er fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere: Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst!

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.