Indonesia

Animismen har et godt tak i den indonesiske folkesjela. Landet med flest muslimer i verden er også landet med fedredyrking og svart magi.

"Ibu Lena" og familien har tjent blant en unådd folkegruppe i Indonesia i flere år, men har frem til nå ikke opplevd at noen har tatt imot Jesus. Ikke før en gammel bestemor kom på besøk.

NLM Indonesia var i forrige uke samlet til årskonferanse ved Lake Toba. Hovedtemaet i år var «Use Your Talents», og det ble vi alle inspirert til i løpet av dagene vi var samlet.

De siste 5 månedene har TeFT-elevene fra Fjellhaug fått opplevd mangfoldet på Sumatra og tatt del i NLMs allsidige arbeid i Indonesia.

Til tross for lange skoledager var studentene i Sihabong-Habong engasjert i barnelag på ettermiddagstid, for det var så viktig for dem å fortelle barna om Jesus.

Å være språkstudent har ført til mange kleine samtaler, litt fnising og latter, men mest av alt, så har vi lært veldig mye språk. Videre har det ført til litt små bekjentskaper, eventuelt en liten ”ice-breaker”.


Stedlig representant

Stedlig representant

Indonesia

+6282120015178

Today's Quote

Joh 6:63 Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og er liv.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.