> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Japan / Nyheter / 60-årsjubilant med mange utfordringer60-årsjubilant med mange utfordringer

Makito Masaki, rektor siden 2009. Foto: Matti Korhonen/Uusi Tie

I år er det 60 år siden Kobe lutherske teologiske seminar (KLTS), tidligere kalt forstanderskolen, ble etablert. Vi har tatt en prat med rektor Makito Masaki.

Annen generasjons kristen

Makito Masaki er eldste sønnen til tidligere radiopastor, Shigeru Masaki. Han vokste altså opp i en kristen familie.

En kvinne i nabolaget hadde i lang tid bedt faren hans om å komme på møte, men han var ikke interessert. For å unnslippe den konstante masingen, aksepterte han en dag invitasjonen.

Det forandret livet til Shigeru Masaki. Han ble frelst og fikk et kall til å bli prest. Det var Gabriel Eikli som oppfordret ham til å begynne på forstanderskolen i 1957 da skolen nettopp var blitt etablert.

  

Født med hjertefeil

Makito ble født med hjertefeil og kunne derfor ikke delta i idrett da han var barn. Til tross for alle problemene som fulgte med dette, fant han styrke i Guds ord.

– Jeg skjønte at Gud ikke hadde gjort noen feil da han skapte meg, selv om jeg hadde hjertefeil, forteller Masaki. – Det var på et kristent møte at jeg og min yngre bror kom til tro. Da jeg reiste meg og gav til kjenne at jeg ville tro, visste jeg ikke at broren min hadde tatt samme avgjørelse samtidig.

Masaki forteller videre: – Nå gikk jeg en spennende tid i møte. Mange av mine venner kom til tro. Jeg møtte min kone, og fikk oppleve Guds velsignelse i mitt liv. Hun kom fra en ikke-kristen familie. Da hun ville bli en kristen, ble hun bedt om å flytte ut fra heimen. Men til tross for ulike problemer som vi møtte, følte vi alltid at Gud hadde omsorg for oss. Senere fikk jeg et veldig godt forhold til min svigerfar.

  

Kall til å bli rektor

Etter forstanderskolen begynte Makito Masaki som prest i Kakogawa menighet. Det var vanskelig å stå lenge på talerstolen. Men så fikk han anledning til å ta en hjerteoperasjon. Operasjonen gikk bra, og han ble helt frisk.

– Jeg fikk styrke og utholdenhet som jeg ikke hadde hatt før. Og Gud velsignet arbeidet i kirken, forklarer Masaki.

Men han hadde noen teologiske spørsmål som han lurte veldig på. Derfor ønsket han å ta en mastergrad ved Concordia i USA. Etterpå fikk han en henvendelse fra seminaret i Kobe om å bli lærer.

– Jeg hadde et kall til å bli prest og hadde ikke tenkt å bli lærer. Men fordi skolen spurte meg flere ganger, måtte jeg legge det hele i Guds hender. En gang da jeg forkynte, viste Gud meg at mitt kall også inkluderte utdanning av en ny generasjon ledere og prester her i Japan.

    

Seminarets utfordringer og fokus

De siste årene har vært veldig utfordrende for skolen. En av eierne trakk seg ut, og dermed forsvant også den økonomiske støtten derfra. Dette kom veldig brått på og skapte mange problemer for skolen.

– Samtidig som vi sleit veldig med økonomien, opplevde vi også nedgang i antall studenter. Lærernes gjennomsnittsalder er svært høy, så det er nødvendig å fornye lærerstaben, forklarer rektoren.

– Men vi kan ikke gi opp! Det er viktig at vi ikke mister motet. Vi må fornye skolens visjon og fortsette å utdanne pastorer og ledere for menighetene i Japan.

  

Seminaret har fire hovedpunkter som de ønsker å fokusere på: 1) Øke teologisk utdanning av lekfolk. 2) Styrke utdanningen av ledere for kirkesamfunnet og menighetene. 3) Fokus på prekenen. 4) Hvordan nå ut til nye med evangeliet.

  

Usikker fremtid

Kirkene i Japan sliter med mangel på ledere. Mange kirker og kristne institusjoner er i ferd med å dø ut på grunn av mangel på sterke ledere.

Derfor er det viktig å gjenoppdage kallet og visjonen for seminaret, mener rektor Masaki. Budsjettet må strammes, og det må fokuseres på å sikre et solid økonomisk fundament for skolen.

–Dette er absolutt en utfordrende oppgave, men det er også spennende! avslutter Masaki.

  

Leifur Sigurdsson er utsending for Islandske misjonssamband (SIK) og arbeider innenfor NLM. Sammen med sin japanske kone, Katsuko, arbeider han i menigheten på Rokko Island i Kobe. De har tre barn. Leifur er NLMs representant i styret for KLTS.


Stedlig representant

Stedlig representant, er ute i kortere perioder i 2017-18.

Japan

+81 78-291-5822

+81 90-7889-1802

Today's Quote

Jak 1:26 Den som mener at han dyrker Gud, og ikke holder sin tunge i tømme, men bedrar sitt eget hjerte, hans gudsdyrkelse er forgjeves.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.