Sør-Amerika

NLM har hatt arbeid i Peru og Bolivia siden 1978. I dag er mye av arbeidet i regionen fokusert på lederopplæring og bibelundervisning.

I etterkant av misjonskonferansen COMIBAM i august ønsker Promotor Felix Vargas å styrke misjonsprofilen på seminaret SETELA. 

Hver høst inviteres misjonærene til høstsamling med vekt på åndelig og faglig fordypning. I år var ELM BV fra Nord-Peru og ELM fra Arequipa sammen med NLM sine misjonærer.

En delegasjon fra samarbeidskirken vår i Peru har vært på misjonskonferanse i Colombia. Kirkepresident Milton Tejeda forteller at han har fått større forståelse for misjonens sentrale plass i kirken.

Kvinneleir med rundt 100 damer og eit par menn. Korps og god stemning.

Kulde, ein gjeng med sør-amerikanske ungdommar, evangelisering og uforutsette hendingar resulterer i ein innhaldsrik og morosam tur.


Stedlig representant

Stedlig representant

Sør-Amerika

+51 958 346 896

Misjonærblogger

Today's Quote

Sal 73:23f Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.