Sør-Amerika

NLM har hatt arbeid i Peru og Bolivia siden 1978. I dag er mye av arbeidet i regionen fokusert på lederopplæring og bibelundervisning.

«De er viktig å skaffe seg et liv utenom jobben».Hvem har vel ikke hørt den?

Nylig ble det signert nye samarbeids- og økonomiavtaler med våre samarbeidskirker i Sør-Amerika.

Tradisjonen tro ble det gjennomført leirer for barn og tenåringer de to siste ukene i januar.

Hvert år rundt nyttår besøker et TeFT-team med ungdommer fra Norge NLMs arbeid i Peru. Les hvordan årets deltakere opplevde besøket!

Tiquipaya kommune i utkanten av Cochabamba i Bolivia, der skulen «Jesus Maestro» ligg, har blitt råka av store flaum- og jordras. Ulykka er ei stor tragedie for lokalsamfunnet.


Stedlig representant

Stedlig representant

Sør-Amerika

+51 958 346 896

Misjonærblogger

Today's Quote

Kol 1:12 Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.