Sør-Amerika

NLM har hatt arbeid i Peru og Bolivia siden 1978. I dag er mye av arbeidet i regionen fokusert på lederopplæring og bibelundervisning.

Langfredag kveld var Pedro en av møtedeltakerne i menigheten Immanuel i Cochabamba. Han sang med for fullt på de nydelige påskesangene, men stemmen strekker ikke helt til. To år tidligere hadde han ledet barnesangen på familieleiren i karnevalshelga. Han var glad i å synge. Jeg hørte på sangen nå, og skrev inn ei overskrift på dette stykket: Ennå elsker han Jesus!

Hva gjør misjonærene egentlig på fritiden? Eller har de fritid? Også misjonærer lever hverdagsliv, og utfordringen er å være hverdagsmisjonærer enten man er hjemme eller ute. Enten man bærer tittelen misjonær eller ei.

Ragnhild Bjørsvik går snart i gang med å tilgjengeliggjøre nytt søndagsskolemateriell som kan brukes av kirkene i Peru. 

«Ja, nå vet vi hvordan lovsangen vil bli i himmelen,» sa møtelederen etter at Fjellheim hadde sunget 3 sanger på et søndagsmøte i Bolivia. Fjellheimelevene sang, spilte, vitnet, talte og pekte på vår frelser Jesus Kristus.

Styret for SETELA i Arequipa i Peru tok 17. mars beslutningen om å avslutte satsingen på et institutt som skal tilby andre studieløp.


Stedlig representant

Stedlig representant

Sør-Amerika

+51 958 346 896

Misjonærblogger

Today's Quote

Joh 6:63 Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner ikke noe. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og er liv.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.