Sør-Amerika

NLM har hatt arbeid i Peru og Bolivia siden 1978. I dag er mye av arbeidet i regionen fokusert på lederopplæring og bibelundervisning.

ICELs familieprosjekt lærer mødre hvordan man på en praktisk måte kan vise omsorg for barna sine. 

Lørdag 25. november ble det for første gang i ICELs historie avholdt ekstraordinær generalforsamling.

Reformasjonens 500 år ble markert også ved Titikaka-sjøen. 

Siste fredagen i oktober markerte grunnskulen 25 års drift. 

Lørdag var flere evangeliske kirker samlet i Arequipa for minnes reformasjonsjubileet. 


Stedlig representant

Stedlig representant

Sør-Amerika

+51 958 346 896

Misjonærblogger

Today's Quote

Jes 35:4 Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er deres Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.