> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Stor-Kina / Nyheter / Bønnesukk - til forbønnBønnesukk - til forbønn

Ikke alt er bare sukk. Her en energisk gruppe av lærere og studenter ved China Lutheran Seminary (CLS). Foto: CLS

Det er mye å glede seg over i det kristne arbeidet på Taiwan. Nedenfor vil vi likevel dele noen hjertesukk – som en utfordring til deg om å be. De samme problemstillingene finnes også andre steder i regionen.

  • Det er ikke lett i dag å finne unge voksne som virkelig er egnet til fulltidstjeneste i Guds rike, sier hun som er ansvarlig for teologistudentene og praktikantene i NLMs samarbeidskirke LCROC på Taiwan.

  

  • Studentene i dag kommer med flere og flere personlige problemer enn før, sier han som er ansvarlig lærer for praksisveiledning og fellesskapet ved China Lutheran Seminary.

  

  • Det er så mange krav fra seminaret og menighetene. Vi savner frihet for oss selv, kommer det fra noen studenter.

  

  • Menighetene trenger sårt unge som er villig til å overta oppgavene når flere av medarbeiderne blir pensjonister, sukker biskopen i LCROC – og mange andre kristne ledere.

  

  • Seminaret trenger flere studenter, sier rektoren ved CLS.

       

Be for kirken på Taiwan

Be for den nye generasjonen av menighetsarbeidere. Be om visdom og kjærlighet for lærere og veiledere – at de finner måter å utdanne og forme en ny generasjon av medarbeidere for en ny tid.

Be for studentene og de unge voksne i menigheten, at de tar ansvar i Guds rike og kjenner gleden med å tjene Gud.

Taiwan har mange ressurser, stor frihet og modne kirker, selv om mange er små. Gud har bruk for dem alle.

SE HER FOR FLERE ARTIKLER FRA STOR-KINA


Stedlig representant

Stedlig representant

Stor-Kina

+852 3463 2967

+852 6583 5405

Today's Quote

Sal 96:1f Syng for Herren en ny sang! Syng for Herren, all jorden! Syng for Herren, pris hans navn! Forkynn fra dag til dag hans frelse!

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.