De største øyeblikkene

Ill.foto: Torgeir Henden

Tjenesten i Stor-Kina består av flest vanlige dager, men NLM har mange spennende prosjekter og er involvert i mye givende arbeid, melder NLMs utsendinger i Stor-Kina. 11.–14. februar var de samlet til konferanse i Chiang Mai i Thailand. 

Forlatte barn

Styrets rapport til konferansen peker på de store endringene i det kinesiske samfunnet. Urbaniseringen de sist tiårene har blitt en stor sosial utfordring. Mange foreldre forlater barna hos besteforeldre eller til seg selv, for å reise til storbyen og finne arbeid. De som er igjen klarer ikke å følge opp barna godt nok.

Siden 2015 har NLM drevet Norad-prosjektet «Forlatte barn». Målet med prosjektet er å prøve å hindre at foreldrene forlater barna i første omgang, eller at de som får ansvar for barna, får hjelp til å ivareta dem.

Prosjektet, som er i samarbeid med lokale organisasjoner og myndigheter, har fått mye positiv omtale.

  

En av de svakeste gruppene i samfunnet er de funksjonshemmede. Selv om de i dag har rettigheter i det kinesiske lovverket, er det lite som er tilrettelagt. Noen organisasjoner og kirker har begynt å gi undervisnings- og aktivitetstilbud.

Gjennom Superblink og Barnas Misjonsprosjekt skal NLM støtte et slikt prosjekt. 

  

Muligheter og innstramming

Kina har mange muligheter. Samtidig ser vi en gradvis innstramming og økt lovregulering. Det er uklart i hvor stor grad dette vil påvirke NLM sitt engasjement.

Styret peker også på i sin rapport at urbaniseringen har ført til mange menigheter i byene, mens veksten på landsbygda har flatet ut. Våre kontakter ønsker fortsatt samarbeid om opplæring.

  

Hongkong og Taiwan

Vi ser at NLM sine samarbeidskirker både i Hong Kong/Macau (HKMLC) og på Taiwan (LCROC) har en felles utfordring med å rekruttere nye medarbeidere. Samtidig er det oppmuntrende å erfare hjertevarmen og pågangsmotet i mange av menighetene. Høsten var kirken på Taiwan vertskap for «4-landskonferansen» med NLM sine samarbeidskirker i Japan, Hong Kong/Macau og Taiwan. Temaet for konferansen var «Hvorfor er vi lutherske?».

Påfyll

Konferansen er en blanding av åndelig påfyll, sosialt fellesskap og saksbehandling. Et par økter hadde fokus på diakoni og NLMs verdiplakat. En halv dag var også satt av til seminar om å ta vare på seg selv, med undervisning fra sjelesorg- og rådgivning-senteret The Well International i Chiang Mai.

Regionleder for Japan, Indonesia og Stor-Kina Olav Vestbøstad var også med på konferansen.

 

De største øyeblikkene

Tjenesten i Stor-Kina består av flest vanlige dager. De største øyeblikkene oppstår i møte med enkeltpersoner som blir berørt av evangeliet om Jesus. Det gir inspirasjon til å fortsette tjenesten.

På vegne av utsendingene i regionen vil vi takke for muligheten til å leve og bo i Stor-Kina.


Stedlig representant

Stedlig representant

Stor-Kina

+852 3463 2967

+852 6583 5405

Today's Quote

Sal 96:1f Syng for Herren en ny sang! Syng for Herren, all jorden! Syng for Herren, pris hans navn! Forkynn fra dag til dag hans frelse!

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.