> NLM - The World for Christ -... / Internasjonalt / Stor-Kina / Nyheter / Identitetsløse Shen Aini fikk skolegangIdentitetsløse Shen Aini fikk skolegang

Ill.foto: Unsplash

Fordi foreldrene ikke hadde registrert ham, var Shen Aini i praksis identitetsløs. Men etter flere års innsats fra NLMs lokale partner fikk han endelig begynne på skolen.

Hukou(户口), det kinesiske systemet for bostedskontroll, er en form for folkeregister. Hvor man er registrert avgjør hvor man får velferdsgoder og rettigheter, som for eksempel skole og helse.

Men første steg er at man har hukou, at foreldrene har registrert barnet sitt. Hvis man ikke er registrert, er man i praksis identitetsløs.

Noen har født for mange barn og vil ikke ta boten ved å registrere barnet. Andre har fått barnet uten å være gift og kan ikke registrere barnet. Og noen tar seg bare ikke bryet med å registrere.

    

Shen Ainis forsinkede skolestart

I et av områdene vi jobber i hadde vår lokale partner i 2016 en opptelling på hvor mange barn det var i området som ikke hadde hukou. Tallet var 194.

Ett av disse barna var Shen Aini. Faren bodde et annet sted i provinsen og var ikke interessert i å komme tilbake og registrere barnet sitt, og moren hadde egne utfordringer og klarte ikke ta seg av Shen Aini. Han ble derfor overlatt til grandtanten, og moren stakk også av.

I flere år jobbet vår partner med å få Shen Aini inn på skolen. Men det var ikke før han var ni år gammel at han fikk begynne i første klasse, for da gikk rektor med på å omgå systemet og ta ham inn.

     

Stor endring

I dag er Shen Aini 14 år og går i femte klasse. Grandtanten som passer Shen Aini var en av deltakerne i et fokusgruppeintervju under midtevalueringen av «Forlatte barn»-prosjektet.

På spørsmål om å vurdere, på en skala fra 1-10, hvor stor endring hun hadde sett i barnet, ga grandtanten en soleklar 10-er. Han var nå en veldig glad gutt som stortrivdes på skolen.

     

Gjennombrudd

Hva så med Shen Ainis hukou? Vår lokale partner foreslo for kommunen at alle barn skulle få hukou. Det skulle være et slags amnesti, hvor alle barn skulle få hukou, og ingen skulle få bøter.

Kommunen gikk med på forslaget, og i 2016 fikk 175 av de 194 barna identitetspapirer og har dermed rettigheter til skole og velferd.

Shen Aini var en av disse, og han kan nå lovlig gå videre på mellomskolen (ungdomsskolen).

Vi takker Gud for dette gjennombruddet. Be gjerne om at den positive utviklingen må fortsette, så flere barn uten hukou – også i andre områder – kan få muligheten til skolegang!


Stedlig representant

Stedlig representant

Stor-Kina

+852 3463 2967

+852 6583 5405

Today's Quote

Sal 84:6 Salig er det mennesket som har sin styrke i deg, de som har sitt hjerte vendt til de jevne veier.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.