Today's Quote

Joh 17:21 at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.