Ledige stillinger Norge

Monday 25 September 2017

Barne- og familiekonsulent er NLM ungs fagkonsulent på målgruppen barn og familie, med ansvar for ressurser, materiell, kurs og veiledning.

Monday 25 September 2017

Ungdomskonsulent er NLM ungs fagkonsulent på ungdomsarbeid, med ansvar for ressurser, materiell, kurs og veiledning.

Monday 25 September 2017

Norea søker prosjektrådgiver til en prosjektstilling.

Thursday 14 September 2017

Er du en leder som kan gå foran? NLM Stjørdal forsamling søker nå forsamlingsleder (pastor) i 40 % stilling.

Nordborg skoler søker etter miljøarbeider fra høsten. 

Nordborg ungdomsskole og videregående søker etter flere lærere fra høsten.


Today's Quote

Sal 119:105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.