Ledige stillinger Norge

Wednesday 14 February 2018

Radio Sørvest i Stavanger søker journalist/programleder (100 %).

Monday 12 February 2018

Løveparken barnehage på Straume i Fjell kommune søker styrer/daglig leder.

Monday 12 February 2018

Utsyn barnehage på Finnøy søker daglig leder i 100 % stilling.

Friday 09 February 2018

NLM Region Sørvest søker menighetsutvikler tilknyttet Fokus Hverdagsmenighet på Klepp.

Friday 09 February 2018

NLM region sørvest søker barne- og ungdomsarbeider tilknyttet Misjonssalen Sandnes (50 %).

Wednesday 07 February 2018

NLM region øst søker en arrangementsmedarbeider som kan bistå regionadministrasjonen i planlegging og gjennomføring av arrangementer, i første rekke leirer. Stillingen er i utgangspunktet midlertidig og varer fram til 31.7.2018.

Wednesday 07 February 2018

NLM region øst søker leder for regionens to største ungdomsleirer, Nyttårsfestivalen på Hurdal Verk FHS og Ungdomsfestivalen på Fangekasa.

Monday 05 February 2018

NLM region Sør søker forsamlingsleder i Skien.

Thursday 01 February 2018

NLM utland søker administrasjonsrådgiver i 80 % stilling.

Wednesday 31 January 2018

Kvitsund Gymnas søker en engasjert og samlende rektor med evne til å lede og videreutvikle skolen sammen med et dyktig lederteam og gode medarbeidere.

Friday 26 January 2018

Misjonshuset i Kristiansand søker forsamlingsleder/pastor i fast 100 % stilling.

Tuesday 23 January 2018

NLM region nord søker ny regionleder.


Today's Quote

Jer 1:19 De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg, sier Herren. Jeg vil redde deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.