Barne- og ungdomsleder og miljøteamleder - Misjonssalen i Grimstad og Drottningborg vgs

NLM Region sør søker etter barne- og ungdomsleder i Misjonssalen i Grimstad og miljøteamlederstilling på Drottningborg vgs.

Drottningborg VGS er en kristen videregående internatskole med ca. 210 elever fra hele landet. Vi tilbyr utdanningsprogram for studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen har ca 50 ansatte, ligger i naturskjønne omgivelser på Hesnes i Grimstad kommune i Aust-Agder og eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Skolen har lange tradisjoner og har vært i full drift siden 1946.

Misjonssalen er NLMs forsamling i Grimstad og den har lange tradisjoner. Forsamlingen har nylig flyttet inn i tjenlige lokaler i Grooseveien 38 i Grimstad sentrum og vokser i antall.

   

Vi søker nå:

Miljøteamleder ved Drottningborg vgs (60 %)

Barne- og ungdomsleder i Misjonssalen i Grimstad (40 %)

Begge er faste stillinger. Stillingene kan kombineres.

       

Arbeidsoppgaver på Drottningborg VGS:

 • Lede planleggingsmøter som berører miljøteamets arbeidsområder.
 • Administrere de kristne møtene/aktivitetene på kveldstid og organisere elevteam m/elever som ledere til leksehjelp for flyktninger, leirledere, møteledere, lovsangsteam, bibelgrupper, forbønnstjeneste o. l.
 • Oppfølging av miljøarbeidere
 • Være tilgjengelig i miljøet på dagtid og ettermiddag/kveldstid i arbeidstiden.

   

Arbeidsoppgaver i NLM Misjonssalen:

 • Lede arbeidet som berører barne- og ungdomsarbeidet i forsamlingen, som for eksempel søndagsskolen, leksehjelp for DRUS-elever, studentarbeidet o.l.
 • Være aktivt medlem i forsamlingen.

   

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid. 
 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner på tvers av aldersgrenser.
 • Evnen til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Ønskelig med bilsertifikat
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

    

Den som ansettes må aktivt fremme skolens og forsamlingens kristne formål. Søkere må kunne gi opplysninger om dette, jfr AML §§ 13-3 og 13-4.

Det kreves godkjent politiattest, jfr PSL § 4-3.

       

Vi kan tilby:

Vi tilbyr et spennende og variert arbeid med mening i et godt arbeidsmiljø.

 

Kontakt rektor Audun Raen på tlf 45 66 54 22 eller styreleder i Misjonssalen Torstein Elvrum, tlf. 95 88 93 67, for nærmere informasjon.

  

Søknad sendes:

i posten eller på mail til rektor@drottningborg.vgs.no.

   

Søknadsfrist: 01.03.2017

Tiltredelse: August 2017


Today's Quote

Joh 14:2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.