Daglig leder - Skoghus leirsted

Skoghus Leirsted søker daglig leder i inntil 100 % fast stilling.

Skoghus Leirsted er vakkert plassert på Senja, seks kilometer nord for Finnsnes i Troms. Stedet kan ta imot godt og vel 70 gjester. Skoghus eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), og blir brukt til både interne og eksterne arrangement, samt utleie av rom til turister, arbeidere og andre. Det arbeides med planer om nybygg og utvikling av leirstedet.

      

Vi søker nå:

Daglig leder

i inntil 100 % fast stilling.

    

Sentrale oppgaver:

 • Daglig drift av leirstedet.
 • Administrasjon, informasjonsarbeid og kontakt med frivillige medhjelpere
 • Økonomiansvar, markedsføring/booking og kundekontakt.
 • Personalansvar for leirstedsmedarbeider
 • Praktisk arbeid knyttet til vedlikehold, kjøkken og renhold må medregnes.

    

Kvalifikasjoner:

 • God samarbeidsevne og kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig
 • Kunne motivere og lede andre
 • Være løsningsorientert og praktisk
 • Gjerne erfaring innenfor økonomi/markedsføring.
 • Relevant utdanning og/eller erfaring er en fordel
 • Personlig egnethet blir vektlagt

   

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

Lønn etter NLMs regulativ.

    

For spørsmål eller informasjon, kontakt regionleder Vegard Svensen, vsvensen@nlm.no. Tlf. 907 50 765

    

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes:

nord@nlm.no

  

Søknadsfrist: Snarest.

Tiltredelse: etter avtale.

   


Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.