Ettåringer i NLM Region Vest Øygarden

NLM Region vest søker to til fire ettåringer i 100 % stilling fra 18. august 2017 til 30. juni 2018.

Region Vest av NLM favner Sogn og Fjordane og nesten hele Hordaland fylke. I Øygarden har NLM i mange år hatt utplassert en gruppe ettåringer som jobber i team. Der har de gjennom mange ulike arenaer en unik mulighet til å komme tett på barna og de unge som vokser opp i kommunen. Teamet har en viktig rolle i lokalmiljøet og oppgavene til ettåringene er mange, viktige og varierte. Teamet reiser også litt rundt i resten av regionen der de følger opp leirer og ulik frivillig aktivitet.

  

Vi søker nå:

Ettåringer

tilknyttet barne- og ungdomsarbeidet i Region Vest

   

Arbeidsoppgaver

 • Barne- og ungdomsarbeid i Øygarden og Region Vest.
 • Forkynnelse, relasjonsbasert arbeid og planlegging og gjennomføring av ulike arrangement.
 • Konfirmantarbeid, leirer, ungdomsklubber, barnelag, KRIK, barnehagebesøk, bibelgrupper, regionarrangement, ledertrening, kontakt med lokale ledere og mye mer.

   

Kvalifikasjoner

 • Evne til og ønske om å forkynne evangeliet, og drive trosopplæring og disippelgjøring av barn og unge.
 • Søker liker å arbeide både i team og selvstendig.
 • Søker er klar for nye utfordringer og spennende oppgaver.
 • Søker er engasjert, et godt forbilde og har evne til å skape trygge relasjoner.
 • Bibelskole og/eller annen erfaring fra kristent arbeid er et pluss, men ikke et krav.

Vi kommer til å legge vekt på personlige egenskaper og egnethet.

 

Vi forutsetter at søker kan levere en godkjent politiattest, bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

    

Vi kan tilby

 • Som ettåring vil man få opplæring og bli fulgt tett opp både lokalt i Øygarden, av regionen og av NLM Ung gjennom tre ettåringskurs i løpet av året.
 • Lønn etter NLMs regulativ.
 • Et lærerikt år med mange varierte utfordringer og muligheter til å bli bedre kjent med både seg selv og Gud.

   

Det vil bli lagt til rette for og forventet at ettåringene bor i «teamhuset» i Øygarden.

    

For spørsmål eller informasjon kontakt Ungleder Marta S. Leodo, mleodo@nlm.no tel 402 32 311 / 559 04 802

 

Søknad og CV med referanser sendes:

NLM Region Vest, Sigurds gate 6, 5015 Bergen eller på epost til: mleodo@nlm.no       

      

Søknadsfrist: 1.4.2016

Tiltredelse: 18.08.2016

  


Today's Quote

Luk 6:31 Og som dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.