Ettåringer i NLM Region Vest Øygarden

NLM Region vest søker to til fire ettåringer i 100 % stilling fra 18. august 2017 til 30. juni 2018.

Region Vest av NLM favner Sogn og Fjordane og nesten hele Hordaland fylke. I Øygarden har NLM i mange år hatt utplassert en gruppe ettåringer som jobber i team. Der har de gjennom mange ulike arenaer en unik mulighet til å komme tett på barna og de unge som vokser opp i kommunen. Teamet har en viktig rolle i lokalmiljøet og oppgavene til ettåringene er mange, viktige og varierte. Teamet reiser også litt rundt i resten av regionen der de følger opp leirer og ulik frivillig aktivitet.

  

Vi søker nå:

Ettåringer

tilknyttet barne- og ungdomsarbeidet i Region Vest

   

Arbeidsoppgaver

 • Barne- og ungdomsarbeid i Øygarden og Region Vest.
 • Forkynnelse, relasjonsbasert arbeid og planlegging og gjennomføring av ulike arrangement.
 • Konfirmantarbeid, leirer, ungdomsklubber, barnelag, KRIK, barnehagebesøk, bibelgrupper, regionarrangement, ledertrening, kontakt med lokale ledere og mye mer.

   

Kvalifikasjoner

 • Evne til og ønske om å forkynne evangeliet, og drive trosopplæring og disippelgjøring av barn og unge.
 • Søker liker å arbeide både i team og selvstendig.
 • Søker er klar for nye utfordringer og spennende oppgaver.
 • Søker er engasjert, et godt forbilde og har evne til å skape trygge relasjoner.
 • Bibelskole og/eller annen erfaring fra kristent arbeid er et pluss, men ikke et krav.

Vi kommer til å legge vekt på personlige egenskaper og egnethet.

 

Vi forutsetter at søker kan levere en godkjent politiattest, bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

    

Vi kan tilby

 • Som ettåring vil man få opplæring og bli fulgt tett opp både lokalt i Øygarden, av regionen og av NLM Ung gjennom tre ettåringskurs i løpet av året.
 • Lønn etter NLMs regulativ.
 • Et lærerikt år med mange varierte utfordringer og muligheter til å bli bedre kjent med både seg selv og Gud.

   

Det vil bli lagt til rette for og forventet at ettåringene bor i «teamhuset» i Øygarden.

    

For spørsmål eller informasjon kontakt Ungleder Marta S. Leodo, mleodo@nlm.no tel 402 32 311 / 559 04 802

 

Søknad og CV med referanser sendes:

NLM Region Vest, Sigurds gate 6, 5015 Bergen eller på epost til: mleodo@nlm.no       

      

Søknadsfrist: 1.4.2016

Tiltredelse: 18.08.2016

  


Today's Quote

Joh 14:2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.