Regionleder - NLM Midt-Norge

NLM Midt-Norge søker ny regionleder i 100 % stilling.

Norsk Luthersk Misjonssamband har et stort og allsidig arbeid både i Norge og mange andre land. NLM Region Midt-Norge omfatter Sør- og Nord-Trøndelag, samt Aure og Halsa kommuner på Nord-Møre og nord til Rana og Rødøy i Nordland.

Regionen har nært opp til 200 misjonsfellesskap foruten ansvar for barnehager, skoler, leirsteder, gjenbruksbutikker og lokalradio. Det er 16 ansatte i regionen fordelt på ca. 12 årsverk.

    

NLM Midt-Norge søker nå:

Regionleder

i 100 % stilling.

       

Regionleder har ansvar for den daglige ledelse av regionen, inkludert personalansvar for alle ansatte.

Sammen med leder ung og administrasjonsleder utgjør regionleder lederteamet i NLM Midt-Norge. Teamet ledes av regionleder. Regionkontoret på Heimdal er regionleders arbeidssted.

  

Ansvarsområder

Lede og utvikle arbeidet i regionen i samsvar med vedtatte strategier, herunder:

 • Personalansvar for regionens ansatte
 • Åndelig lederskap gjennom veiledning og undervisning
 • Kontakt med misjonens virksomhet i regionen
 • Overordnet ansvar for økonomi og forvaltning

  

Kvalifikasjoner

 • Sterkt ønske om å utbre evangeliet om Jesus
 • Relevant utdanning og erfaring
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God formidlingsevne og evne til å lede og motivere ansatte og frivillige
 • Evne til å arbeide strukturert og strategisk
 • Økonomiforståelse og god administrativ kapasitet
 • Gode ferdigheter innen data
 • Personlig egnethet og fleksibilitet vil bli vektlagt

   

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Lønn etter NLMs regulativ.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionstyreleder Hjalmar Hugdal, tlf 936 36 676, hjalmar.hugdal@oya.vgs.no

 

Søknad, CV og referanser sendes:

regionstyreleder Hjalmar Hugdal, hjalmar.hugdal@oya.vgs.no

    

Søknadsfrist: 20. mars 2017

Tiltredelse: Etter avtale


Today's Quote

Joh 14:2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.