Teamkoordinator Lundeneset 40 %

NLM Region Sørvest søker etter teamkoordinator med ansvar for å koordinere elevteam ut fra Lundeneset videregående skole, gjerne i kombinasjon med andre stillinger ved Lundeneset.

NLM Region Sørvest består av området fra Kvinesdal i sør til Eidfjord i nord. Regionen er delt inn i 9 områder.

  

Vi søker nå:

Teamkoordinator Lundeneset

40 % stilling

  

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) Region Sørvest søker etter teamkoordinator knyttet til Lundeneset vgs. Teamkoordinator skal danne og lede elevteam som deltar i kristent barne- og ungdomsarbeid i området. Leder Ung i regionen er nærmeste overordnede.

     

Arbeidsoppgaver

  • Inspirere til og danne flest mulig elevteam på skolen som kan reise rundt til nærliggende plasser og drive kristent barne- og ungdomsarbeid på mest mulig fast basis
  • Åndelig lederansvar overfor teamene gjennom forkynnelse, veiledning og undervisning
  • Delta i utadrettet barne- og ungdomsarbeid i området
  • Administrere og koordinere teamene.
  • Noen andaktsoppdrag i området og på leir kan påberegnes.

   

Kvalifikasjoner

  • Et ønske om å dele Jesus med andre
  • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet
  • Positiv, utadvendt og ha evner til å bygge relasjoner
  • Evne til både å arbeide selvstendig og i team
  • Bibelskole er en fordel men ikke et krav

  

Stillingen som teamkoordinator kan eventuelt kombineres med annen stilling på Lundeneset (se eventuelt ledige stillinger på www.lvs.no, bl.a. info. medarbeider).

Det er også mulig å kombinere stillingen med stilling som forkynner, barne- & ungdomsarbeider eller områdearbeider i NLM. Dette kan bemerkes i søknad og vil bli samtalt om i et eventuelt intervju.

  

Det forutsettes at søkere bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLMs formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Lønn i henhold til NLMs lønnsregulativ.

  

Spørsmål om stillingen kan rettes til Leder NLM Ung Region Sørvest, Arnt Magne Granberg, e-post: agranberg@nlm.no, tlf 51 82 31 00, mobil 906 84 269

  

Søknad med attester og CV sendes innen 17. mars 2017 til:

NLM Region Sørvest v/ Arnt Magne Granberg, Gulaksveien 4, 4017 STAVANGER

eller agranberg@nlm.no.

  

Søknadsfrist: 17. mars 2017

Tiltredelse: Ønskelig innen 1. august 2017


Today's Quote

Joh 14:2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.