Tjeneste i utlandet

Norsk Luthersk Misjonssambands visjon er "Verden for Kristus". Vi ønsker å være med og utbre Guds rike i Norge og andre land gjennom ord og handling. For å gjøre dette mulig, trenger vi medarbeidere til ulike tjenester.

NLM ønsker å komme i kontakt med personer som vurderer langtidstjeneste som kristent fagpersonell.

NLM trenger nye utsendinger til flere land på både kortere og lengre sikt.

Er du lærer? Kunne du tenke deg å arbeide utenlands?

Hvert skoleår har NLM bruk for engasjerte ettåringer i flere av de landene vi har arbeid.


Kontakt

Ta kontakt med NLMs personalrådgivere for mer informasjon om jobb og tjeneste i NLM.  

Personalrådgiver

Personalavdelingen

22 00 72 30

  

Personalrådgiver

Personalavdelingen

22 00 72 84

Today's Quote

Jos 1:3 Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik jeg sa til Moses.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.