Prosjektrådgiver Etiopia

NLM ønsker å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å være utsending for NLM i Etiopia.

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 130 utsendinger på 3 kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting. 

     

Vi søker nå:

Prosjektrådgiver til Ginnir i Etiopia

  

NLM har i flere år bidratt med personell og ressurser inn mot et prosjekt som jobber for å redusere barn- og mødredødelighet i det østlige Etiopia. Prosjektet har en jordmor og andre kollegaer som jobber på sykehus i Ginnir. 

   

Arbeidsoppgaver

 • Være en del av rådgiverteamet.
 • Rådgivning (mentor) for nasjonal prosjektleder.
 • Planlegging og gjennomføring av planlagte prosjektaktiviteter på ulike nivå.
 • Rapportering og budsjett.

    

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse som jordmor eller spesialisering som pediatrisk sykepleier.
 • Ønskelig med administrativ kompetanse.
 • Kompetanse og erfaring med prosjektarbeid/ledelse.
 • Erfaring fra arbeid i lavkostland.
 • Bistandsfaglig kompetanse/erfaring.
 • Evne til fleksibilitet og tilpasning.
 • God formidlingsevne og evne til kommunikasjon og samarbeid.

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

     

Vi kan tilby

 • Engasjement på 3-4 år.
 • Ordnede arbeidsforhold.
 • Lønn etter NLMs regulativ.
 • Vi legger til rette for relevante arbeidsoppgaver for ektefelle.
 • Vi legger til rette for undervisning av barn i skolepliktig alder på småskoletrinnet.

   

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Morten Egeland megeland@nlm.no, tlf. 47 39 97 22 eller

personalrådgiver Gunn Marit Stokkeland, gstokkeland@nlm.no tlf. 22 00 72 30

   

Søknad må skrives på eget skjema.  Dette mottas ved henvendelse på epost til gstokkeland@nlm.no

     

Søknadsfrist: snarest

Tiltredelse: Etter nærmere avtale.


Kontakt

Ta kontakt med NLMs personalrådgiver for mer informasjon om jobb og tjeneste i NLM.  

Personalrådgiver

Personalavdelingen

22 00 72 30

Today's Quote

Joh 14:2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.