Teolog Etiopia

NLM ønsker å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å være utsending for NLM i Etiopia.

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 130 utsendinger på 3 kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting. 

   

Vi søker nå:

Teolog

Plassering for tjeneste er ved Tabor Evangelical College i Hawassa, Etiopia.

    

Arbeidsoppgaver vil være

 • Teologisk undervisning.
 • Veiledning av studenter.
 • Fleksibilitet i forhold til annet arbeid i EECMY.

    

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teologisk utdanning på masternivå, gjerne i kombinasjon med antropologi, missiologi eller religionsstudier.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Gode engelskkunnskaper da engelsk er undervisningsspråk.
 • Evne til å bygge relasjoner.
 • Evne til fleksibilitet og tilpasning.
 • God formidlingsevne og evne til kommunikasjon og samarbeid.

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

     

Vi kan tilby

 • Ordnede arbeidsforhold.
 • Lønn etter NLMs regulativ.
 • Vi legger til rette for arbeidsoppgaver for ektefelle.

   

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Morten Egeland, megeland@nlm.no tlf. 22 00 72 22, eller personalrådgiver Gunn Marit Stokkeland, gstokkeland@nlm.no tlf. 22 00 72 30

  

Søknad må skrives på eget skjema. Dette mottas ved henvendelse på epost til gstokkeland@nlm.no

     

Søknadsfrist: 1. mars 2017

Tiltredelse: Januar 2018, mulighet for tidligere om ønskelig.


Kontakt

Ta kontakt med NLMs personalrådgiver for mer informasjon om jobb og tjeneste i NLM.  

Personalrådgiver

Personalavdelingen

22 00 72 30

Today's Quote

Joh 14:2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.