Utsendinger Vest-Afrika

NLM ønsker å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å være utsending for NLM i Mali og Elfenbenskysten.

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 130 utsendinger på 3 kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting. 

  

Vi søker nå:

Utsendinger til Mali og Elfenbenskysten

  

NLM har arbeid både i Mail og i Elfenbenskysten i Vest-Afrika. Arbeidet som trenger nye utsendinger nå, er knyttet til evangelisering og relasjonsbygging inn mot unådde folkegrupper og også støtte inn mot eksisterende menigheter. Vi søker utsender til:

 • Mali. Relasjonsbygging, evangelisering og ungdomsarbeid.
 • Elfenbenskysten. Evangelisering og menighetsarbeid. 

  

Arbeidsoppgaver

 • Evangelisk arbeid
 • Menighetsarbeid
 • Relasjonsbyggende arbeid
 • Barne- og ungdomsarbeid

    

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse og erfaring innen kristent arbeid.
 • Franskkunnskaper, språkopplæring vil bli gitt.
 • Evne til fleksibilitet og tilpasning.
 • God formidlingsevne og evne til kommunikasjon og samarbeid.

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

    

Vi kan tilby

 • Engasjement på minimum 4 år.
 • Ordnede arbeidsforhold.
 • Lønn etter NLMs regulativ.
 • Skole for barna; internasjonal eller norsk.

   

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Kjell Jaren kjaren@nlm.no, tlf. 22 00 72 31 eller personalrådgiver Gunn Marit Stokkeland, gstokkeland@nlm.no tlf. 22 00 72 30

  

Søknad må skrives på eget skjema.  Dette mottas ved henvendelse på epost til gstokkeland@nlm.no

     

Søknadsfrist: 1. april 2017

Tiltredelse: 1. august 2017

 

 

 


Kontakt

Ta kontakt med NLMs personalrådgiver for mer informasjon om jobb og tjeneste i NLM.  

Personalrådgiver

Personalavdelingen

22 00 72 30

Today's Quote

Joh 14:2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.