Region nord

Det er flere spennende stillinger ledige i NLM region nord fra høsten

– Vi trenger flere frivillige under Generalforsamlingen, sier Arve Myra. Han håper påmeldte fra andre regioner kan tenke seg å bidra under arrangementet denne gangen.

Påskehøytiden står for døra, og flere steder er det mulighet for å delta på påskemøter og gudstjenester. 

9. april klokken 19.00 avholdes et infomøte om planene for Skoghus leirsted.

Lars Martin Flekstad Vik har takket ja til vikariat for Øivind Ruud Kringstad skoleåret 2018-2019.

Torsdag 22. februar var flagget heist på Heimly barnehage på Finnsnes. Nå skulle det markeres at nye Heimly barnehage er tatt i bruk! 

Regionstyret behandlet Skoghus sin fremtid på sitt styremøtet fredag 16.02.2018.

Ei helg med de vanskelige trosspørsmålene.

I tidsrommet 5. februar til 2. mars arrangerer Fjellheim Kurs- og Misjonssenter kortkurs. 


Today's Quote

2Mos 20:7 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.