Region øst

På Livoll Ungdomssenter har det vært arrangert Bibelvandring for skoleelever i 10 år, og Skoledager enda lengre. 

Andreas Furnes er ansatt som forsamlingsarbeider i Follokirken, NLMs forsamling i Ski.

På Solbukta i Øyenkilen i Fredrikstad kommune arrangeres seniorleiren "Vi over 60" mandag 14. august til torsdag 17. august 2017.

På Solåsen Leirsted i Vestfold arrangeres det bibelcamping denne uken, 10.-16. juli 2017.

Etter regionårsmøtet har regionstyre, barne- og ungdomsråd (BUR) og valgnemnd fått ny sammensetting. 

- Fortsatt god sommer! ønskes av regionleder Ernst Jan Halsne og de andre ved regionkontoret i NLM region øst.

Regionårsmøtet 2018 avholdes på Fjellhaug lørdag 5. mai. Fredag 4. mai blir det medarbeiderfest, også denne blir på Fjellhaug.

Leirpåmeldingen er nå åpnet igjen etter å ha vært nede i forbindelse med ny påmeldingsløsning. Velkommen til å melde på leir!

Les mer om endringene nedenfor.

Kay Granli (66) er ny styreleder i NLM Region øst. Dette er klart etter konstitueringen av det nye styret som ble valgt på regionårsmøtet.


Today's Quote

Luk 8:15 Men det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et vakkert og godt hjerte, og bærer frukt i utholdenhet.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.