Region sør

Går inn i vikariat for Sven Åge Solli fra januar 2018. Det blir flere endringer i stabssammensetningen i løpet av neste år.

Påmeldingen er åpen så nå er det bare å melde seg på. - Det er allerede over 330 som har gjort akkurat det.

Russen ved Kvitsund Gymnas støtter dette skoleåret to av misjonssambandets prosjekter i Kenya.

På Evjetun leirskole har det skjedd forandringer denne høsten. Geir Magne Feed som har vært rektor siden 2003 har gitt stafettpinnen videre til Camilla Tveitå.

Tweenssamlingen på Undeland sist helg ble en flott opplevelse. Pepperkakebaking, snøballkrig og brannmannbesøk var noe av det som stod på programmet.

Fakler og bål lyste opp den mørke vinterkvelden. Det var god fyr i vedovnen inne. Og Peter, Jesu disippel, «var på besøk» hos en lydhør forsamling i alle aldre. Anne Gro Holthe minnet om at Jesus alltid vil være sammen med oss.

- Jeg gleder meg til å bli en del av fellesskapet i Misjonssalen, bli kjent med elever og kollegaer på Drottningborg. Det sier Rune Espevik som fra januar 2018 er ansatt som ny barne- og ungdomsarbeider i Misjonssalen i Grimstad og miljøteamleder på Drottningborg vgs.

Julemesse-, julemarked- og basartiden står for døren. Flere messer er allerede ferdige. Her er en oversikt for Region sør over de messene som gjenstår.

Gutteklubben i Konsmo spiller på lag med naturen. Derfor har både potetopptaking og slakting av rådyr stått på programmet denne høsten.

Forbønnshandlingen for Gerson og Maite Celeti i Misjonssalen i Mandal inspirerte unge og gamle til fornyet innsats.

Tiden for førjulsleirer og juleverksted står for tur, så nå er det bare å melde seg på.

Søgne Misjonshus i Lundeveien 26 i Søgne ble overlevert til nye eiere 1. november.


Today's Quote

1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.