> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sørvestRegion sørvest

Misjonssalen i Sandnes med planer om flytting til mere sentrale områder i byen.

Målet er å nå mennesker med ord fra Bibelen

– Vi trenger flere frivillige under Generalforsamlingen, sier Arve Myra. Han håper påmeldte fra andre regioner kan tenke seg å bidra under arrangementet denne gangen.

Påsken er ei god tid for basarer, i alle fall i Flekkefjord Felleslag. I år ble det arrangert basar på fire forskjellige bedehus.

Vi ønsker alle Guds rike velsignelse over påskehøytiden!

Fredag 23.mars kl. 09.00 åpner påmeldingen til sommerleirene.

Skjærtorsdag til 2. påskedag blir det i år igjen påskemøter på Solgry.

Regnskapstallene for 2017 viser at gaveinntekten i Region sørvest gikk ned med ca. en halv million kroner, mens kostnadene steg omtrent tilsvarende.

Det har vært en navnekonkurranse for det nye radioselskapet, bestående av tidligere Gimlekollen Radio, Radio Sørvest og Radio Gnisten.

Forsamlingsleder Christoffer Inge Hovda kunne ønske om lag 100 av forsamlingens 308 medlemmer velkommen til årsmøtet i Salem Misjonsforsamling 28. februar.

«Siktepunktet med leirene er å vekke og nære gudslivet hos de unge, samtidig som de får en rik og festlig ferietid under trygge kår.» Sånn står det skrevet i NLM sitt hefte "Lederhjelp (bok 2)" fra 1968. I år er det 50 år siden dette ble skrevet, men siktemålet med leirene våre har likevel ikke endret seg. 

Påskeleir for hele familien er et populært arrangement.


Today's Quote

Sal 44:18 Alt dette er kommet over oss, enda vi ikke har glemt deg og ikke har sveket din pakt.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.