Nyheter

Målet er å nå mennesker med ord fra Bibelen

Tuesday 10 April 2018

– Vi trenger flere frivillige under Generalforsamlingen, sier Arve Myra. Han håper påmeldte fra andre regioner kan tenke seg å bidra under arrangementet denne gangen.

Wednesday 04 April 2018

Påsken er ei god tid for basarer, i alle fall i Flekkefjord Felleslag. I år ble det arrangert basar på fire forskjellige bedehus.

Vi ønsker alle Guds rike velsignelse over påskehøytiden!

Thursday 22 March 2018

Fredag 23.mars kl. 09.00 åpner påmeldingen til sommerleirene.

Monday 19 March 2018

Skjærtorsdag til 2. påskedag blir det i år igjen påskemøter på Solgry.

Tuesday 13 March 2018

Regnskapstallene for 2017 viser at gaveinntekten i Region sørvest gikk ned med ca. en halv million kroner, mens kostnadene steg omtrent tilsvarende.

Thursday 08 March 2018

Det har vært en navnekonkurranse for det nye radioselskapet, bestående av tidligere Gimlekollen Radio, Radio Sørvest og Radio Gnisten.

Wednesday 07 March 2018

Forsamlingsleder Christoffer Inge Hovda kunne ønske om lag 100 av forsamlingens 308 medlemmer velkommen til årsmøtet i Salem Misjonsforsamling 28. februar.

Tuesday 06 March 2018

«Siktepunktet med leirene er å vekke og nære gudslivet hos de unge, samtidig som de får en rik og festlig ferietid under trygge kår.» Sånn står det skrevet i NLM sitt hefte "Lederhjelp (bok 2)" fra 1968. I år er det 50 år siden dette ble skrevet, men siktemålet med leirene våre har likevel ikke endret seg. 

Friday 23 February 2018

Påskeleir for hele familien er et populært arrangement.

Thursday 22 February 2018

Arbeidet i valgnemnda for regionårsmøtet 2018 pågår for fullt.

De fleste forbinder det kristne fellesskapet med noe godt, men hva skjer når den gode nærhet blir den vanskelige tetthet?

Tirsdag 13. februar var det tid for årsmøte for gjenbruksbutikken i Kviensdal. Oppslutningen om samlingen var god.

Monday 19 February 2018

Tro i hjemmet, bibelhelg for småbarnsfamilier.

I forbindelse med Misjonssambandet sin generalforsamling til sommeren arranger Plussreiser fellesreise fra Region sørvest. Det er nå sett opp en ekstra reise fra Bergen via Stord og Haugesund.

Wednesday 14 February 2018

Totalt kom kr 24 289 133 inn til NLMs arbeid via arv, siste året melder Jens Noraberg som har ansvar for booppgjørene.

Det nærmer seg tid for å legge reiseruter for perioden august-desember 2018. Foreningene og kontaktpersoner har fått frist til 15. februar med å sende inn ønsker om talerhjelp for regionens arbeidere.

Thursday 08 February 2018

For 6. året på rad ble Barnas Superhelg arrangert i Misjonssalen i Sandnes. Helgen 26.-28.jan hadde vi barnemøter, basar, pølsefest, karneval, vennekamp og geletog fordelt over tre dager.

Tryggheim Forus AS er godkjent som videregående skole!


Today's Quote

2Mos 20:7 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.