Regionstyret

Regionstyret velges av årsmøtet i regionen. Årsmøtet avholdes vært år, normalt den første helgen i juni.

Fra og med januar 2015 offentliggjøres referatene fra regionstyrets møter her.

I perioden 2017/2018 består regionstyret av:
Jan Ove Selstø (leder)
Dagfinn Brandsæter
Håvard Brekkå
Brith Halvorsen
Heidi Klingsheim
Werner Larsen
Egil Svela
Ståle Halsne (1.vara)
Tone Kristin G. Dahl (2.vara)
Anders Olsen (3.vara)

Møteplan 2017-2018:
30. august, 17. oktober, 28.november, 23. januar, 13. mars, 24. april, 26. mai (årsmøte), 12. juni


Today's Quote

Kol 1:12 Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.