Regionstyret

Regionstyret velges av årsmøtet i regionen. Årsmøtet avholdes vært år, normalt den første helgen i juni.

Fra og med januar 2015 offentliggjøres referatene fra regionstyrets møter her.

I perioden 2017/2018 består regionstyret av:
Jan Ove Selstø (leder)
Dagfinn Brandsæter
Håvard Brekkå
Brith Halvorsen
Heidi Klingsheim
Werner Larsen
Egil Svela
Ståle Halsne (1.vara)
Tone Kristin G. Dahl (2.vara)
Anders Olsen (3.vara)

Møteplan 2017-2018:
30. august, 17. oktober, 28.november, 23. januar, 13. mars, 24. april, 26. mai (årsmøte), 12. juni


Today's Quote

Jes 35:4 Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er deres Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.