Jeg, en avgudsdyrker?

Knut Kåre Kirkholm er høgskolelektor ved Fjellhaug internasjonale høgskole.

Gjennom fire artikler tar han opp hvordan avgudsdyrkelse er et aktuelt tema også i dagens Norge og i våre forsamlinger.

“Mennesket er en avgudsfabrikk”, skrev reformator Jean Calvin på 1500-tallet. Lite har forandret seg siden da.

 

I Apg 17 leser vi om Paulus i Aten. Da han kom til Aten oppdaget han til sin store forskrekkelse av byen var full av avgudsbilder (Apg 17:16). Man antar at byen på Paulus’ tid hadde 30 000 gudestatuer og 10 000 innbyggere.

 

Det fortelles om den suksessrike og styrtrike amerikanske jernmagnaten Andrew Carnegie at han tidlig i sin karriere skrev et lite dagboknotat til seg selv. Der skriver han: “Mennesket må ha en avgud. Opphopning av rikdom er en av de verste former for avgudsdyrkelse”. Han var veldig klar over farene ved å gi Mammon makt i livet.

 

I 4 Mos 21:5-9 møter vi en liten fortelling om Israelsfolket i ørkenen. Som så mange andre ganger retter de sin anklagende pekefinger mot Gud. Deres synd får sin straff. Gud sender serafslanger med død i giftkjertlene.


Today's Quote

Sal 25:21 La rettsinn og oppriktighet verne meg, for jeg venter på deg.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.