> NLM - The World for Christ -... / Norge / Region sørvest / Veiledning / Artikler / Noen ord gjør seg best i entallNoen ord gjør seg best i entall

“Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!” (1 Kor 6,20). “Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en gang”, heter det i en god bedehussang.

Har du noen gang tenkt over hvor stor forskjell det er på entall og flertall av enkelte ord? “Kjæreste” er et vakkert ord, mens “kjærester” vekker dårlige tanker – mange kjærester?

Slik er det også med “frihet”. Det er veldig stor forskjell på å ha frihet – være fri – og på “friheter”: Noen taler rett ut om å “ta seg visse friheter”.

 

Bibelen sier det slik: “For dere ble kalt til frihet, brødre. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet”, Gal 5,13.

 

Jesus kjøpte oss fri fra flere slags slaveri: slaveriet under synden, slaveriet under Satan og slaveriet under Loven. Det er så store saker at en kan bli svimmel av å tenke skikkelig på det! Jeg er fri fra samvittighetens dom. Og enda større: Jeg er fri fra Guds dom over synden min. Og jeg er fri fra Satans kommandoer og hans lureri.

 

Men ingen av oss kan leve i et vakuum. Selv en artist som Bob Dylan innså etter hvert at “you’ve got to serve somebody” – “du er nødt til å tjene en eller annen”. Spørsmålet er hvem du så tjener.

 

Paulus tar ett sted opp påstanden om at vi “har lov til alt”, for vi er jo fri, 1 Kor 6,12. På én måte er jo det sant, men han legger straks til to kloke forbehold: “Jeg har lov til alt – men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt – men jeg skal ikke la noe få makt over meg!” Han tok opp igjen samme spørsmål en gang til, og da føyer han til at det ikke er alt som “oppbygger”, (1 Kor 10,12).

 

Saken er at også den frikjøpte kristne bærer på en fiende dypt i sitt eget hjerte. Det gamle ego’et sender fortsatt sine mange beskjeder til oss. Og han vil gjerne være kristelig. Da prøver han å vise til at vi er “fri”, også fra Loven og prestasjonene. Og så vil han bruke friheten i Kristus til å ta seg friheter. Friheter for ego, friheter for “kjødet”.

 

Nei, sier Bibelen. Det er ikke frihet. Det er fordekt slaveri under synden.

 

“Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!” (1 Kor 6,20). “Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en gang”, heter det i en god bedehussang.

 

 

 

De andre artiklene i serien:

 

Gjennom fire artikler vil professor Sverre Bøe sette fokus på hva det betyr å være FRI.

 

“Jeg har snakka med Hjallis i dag!” Guttungen var så stolt at han holdt på å sprekke.

 

I denne fjerde og siste artikkelen om den kristne frihet tar professor Sverre Bøe opp det bibelske uttrykket "å skue inn i frihetens fullkomne lov".


Today's Quote

Sal 96:1f Syng for Herren en ny sang! Syng for Herren, all jorden! Syng for Herren, pris hans navn! Forkynn fra dag til dag hans frelse!

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.