> NLM - The World for Christ -... / Norwegian Lutheran Mission / Afrikas økende digitaliseringAfrikas økende digitalisering

Økende digitalisering, lave kostnader og internett med høy hastighet gjør at flere og flere afrikanere engasjerer seg på sosiale medier. Det preger også NLMs mediearbeid i Elfenbenskysten.

Programprodusent og journalist i Mahourøsten, Soumaïla Diomandé, mener det er viktig at MELCI (NLM i Elfenbenskysten) er synlig på sosiale medier.

– Vi kan ikke bare benytte oss av radioen. De nye mediene hjelper oss å nå flere folk med informasjon om aktivitetene til MELCI, sier han.

Soumaïla Diomandé. Foto: MELCI

Les også: Misjonerer på sosiale medier

     

Mahourøsten har hatt en tilstedeværelse på nett siden 2006, men har de siste årene satset på sosiale medier.

Radioprogrammets Facebook-side har for lengst passert tusen medlemmer. Her foregår det ofte meningsutveksling på en måte som ikke var mulig med tradisjonelt radioarbeid.

Et innlegg ble delt over 400 ganger, noe som førte til at Mahourøsten nådde ut til 37 000 mennesker.

   

Digital revolusjon

Den digitale revolusjon er enorm på det afrikanske kontinentet. 70 % av nyhetstrafikken går nå via internett og 50 % av befolkningen er under 20 år – og sosiale medier øker derfor kraftig.

PwC rapporterte nylig at mobilt bredbånd har økt med 58 % på ett år, noe som er den største veksten i verden.

I løpet av en tiårsperiode har mobilbruken på det afrikanske kontinentet økt med svimlende 344 %. Til sammenligning ligger resten av verden på 107%.

   

Den oppvoksende generasjonen i Afrika er digitale brukere som produserer og publiserer sitt eget innhold på nett.

På den måten tar afrikanerne kontroll over sin egen fortelling og skaper alternative vinklinger på begivenhetene sammenlignet med det den vestlige verden produserer.

      

Revolusjon til besvær

Den digitale revolusjonen oppleves ikke nødvendigvis positivt av alle.

Enkelte myndigheter forsøker å få kontroll over de mange meningene som florerer, og som ofte taler mot korrupsjon og dårlig styrte myndigheter.

Internetthastighetene blir derfor tuklet med under store politiske begivenheter og tider med sosial uro. I Etiopia er det en kjent sak at sms- og telefontjenester blir kuttet når presidenten beveger seg rundt i hovedstaden.

 

Mahourøsten: Soumaïla Diomandé (t.v.), Vadio Diomandé, Mohamed Diomandé og Fatou Diomandé er fornøyd med alle likes de kan få. Foto: MELCI.

    

Viktig for informasjon og utvikling

I forbindelse med denne saken spurte Diomandé tilfeldige personer på gaten i sentrum av Abidjan om deres bruk av sosiale medier. Alle utenom én brukte sosiale medier hver dag.

– Jeg bruker mye Facebook og WhatsApp, sier Jean Baptiste. – Der oppdaterer jeg meg på nyheter i landet og ellers i verden. Det er billig å kommunisere via internett, så det burde bli tilgjengelig i hele landet. Det er viktig at alle får lik tilgang til samme informasjon.

– Folk på landsbygda er jordbruksfolk og har behov for god tilgang til sosiale medier. Der kan de utveksle erfaringer og informasjon som kan hjelpe dem å få en bedre innhøstning, sier Molo Kadio.

– Jeg har ikke tilgang til internett og bruker det heller ikke, fordi jeg kan ikke lese, forklarer Kamel. – Jeg tror det er viktig at landsbyfolket lærer seg å lese og skrive slik at de kan utnytte sosiale medier og kommunisere med verden. Jeg er blitt fortalt at dette ikke er så dyrt.

– Jeg bruker sosiale medier til å finne ledige jobber. Internett er helt essensielt for utviklingen til landet mitt, sier Edmond Traoré.   

    

#Politiskeytringer

– Sosiale medier et godt verktøy for demokrati og fred. Myndighetene blir holdt i tøylene av folket, som lett kan poste bilder av hendelser og rette kritikk mot urettferdighet, sier Terje Evensen.

Han er prosjektrådgiver og misjonær for NLM i Elfenbenskysten og er selv ansvarlig for NLM sin tilstedeværelse på Facebook i Vest-Afrika.

    

En undersøkelse utført av Portland Communications viser at på Twitter handlet nesten 9 % av de afrikanske emneknaggene i 2015 om politikk. Til sammenligning er Storbritannia og USA nede i 2 %.

 

Ansatte i NLMs prosjektarbeid i Abidjan bruker også Facebook aktivt i jobben. Evensen ser store kulturelle forskjeller når det gjelder hvor høy terskelen er på hva man kan legge ut.

– Jeg opplever at man i Afrika ikke er så kritisk til hva man legger ut på nett. Dette gjelder både ytringer og bilder.

Han forteller at det for eksempel ikke er uvanlig å dele bilder av torturerte eller døde mennesker på Facebook eller å mene mye om mangt.

– Vi forsøker å minne ansatte innad i organisasjonen på hva man kan mene og ikke mene noe om gjennom våre offisielle kanaler. Som misjonsorganisasjon skal vi f.eks. ikke mene så mye om den politiske situasjonen i landet, avslutter Evensen.

  

Kontaktskapende

I Mahourøstens redaksjon er Soumaïla Diomandé godt fornøyd med Mahourøstens tilstedeværelse på internett.

– Det er interessant å få kontakt med mahouer som befinner seg rundt om i landet gjennom Facebook-siden vår. Mahoufolket er veldig stolte av sin kultur og kommenterer gjerne det vi legger ut. Tusen medlemmer så langt er ikke dårlig, avslutter han.

  


Japan

I det travle japanske samfunnet er blant annet ungdom vanskelig å nå. Men nå satser kirken på arbeid blant barn og unge.

Les mer | Bli fast giver

– En 127 år gammel organisasjon trenger å vite noe om røttene sine, sier Espen Ottosen. Boken Sendt – et portrett av Norsk Luthersk Misjonssamband – ønsker å bidra til det. Den lanseres under et seminar på GF.

Torleif Belck-Olsen har blitt ansatt som leder for skoleseksjonen i NLM Norge fra 1. august 2018. Han har tidligere blant annet vært rektor ved SETELA og Kvitsund gymnas.

På helgens hovedstyremøte ble det vedtatt at Hans Arne Sanna (38), som nå er regionleder i NLM utland, blir leder av avdelingen fra 1. august.

Today's Quote

Rom 15:7 Ta dere derfor av hverandre, likesom også Kristus tok seg av oss, til Guds ære.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.