Today's Quote

Fork 3:14 Jeg forsto at alt det Gud gjør, det varer evig. Ingen kan legge noe til og ingen kan ta noe fra. Slik har Gud gjort for at vi skal frykte ham.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.