Mongolia

NLM samarbeider med mongolske myndigheter om å drive helseopplysning for å bedre helsenivået blant lokalbefolkningen.

I Mongolia lever mange som nomader, og barna må bo på internat. NLM arbeider for å bevisstgjøre internatansatte, lærere, sosialarbeidere, administrasjon og lokalbefolkning om barns behov og rettigheter.

NLM ønsker å ha kristne fagfolk i Mongolia.

NLM støtter en bibelskole i Ulaanbaatar og en korttidsbibelskole i Darkhan.

NLMs samarbeidskirke i Mongolia ønsker å drive misjon. Vi støtter det evangeliske arbeidet og kirkedriften, samt å gi veiledning til lokale og nasjonale ledere.

I Mongolia er NLM involvert i mye spennende arbeid blant barn og unge.


Les mer om Mongolia

NLM startet i Mongolia i 1994. Og arbeidet har gitt resultat!

Les mer...

Today's Quote

Jes 35:4 Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er deres Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.