Mongolia

NLM samarbeider med mongolske myndigheter om å drive helseopplysning for å bedre helsenivået blant lokalbefolkningen.

I Mongolia lever mange som nomader, og barna må bo på internat. NLM arbeider for å bevisstgjøre internatansatte, lærere, sosialarbeidere, administrasjon og lokalbefolkning om barns behov og rettigheter.

NLM ønsker å ha kristne fagfolk i Mongolia.

NLM støtter en bibelskole i Ulaanbaatar og en korttidsbibelskole i Darkhan.

NLMs samarbeidskirke i Mongolia ønsker å drive misjon. Vi støtter det evangeliske arbeidet og kirkedriften, samt å gi veiledning til lokale og nasjonale ledere.

I Mongolia er NLM involvert i mye spennende arbeid blant barn og unge.


Les mer om Mongolia

NLM startet i Mongolia i 1994. Og arbeidet har gitt resultat!

Les mer...

Today's Quote

Sal 73:23f Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.