Øst-Afrika

I Øst-Kenya driver NLM et vann-, helse- og hygieneprosjekt, samt lese- og skriveopplæring.

NLM er i ferd med å etablere helse- og undervisningstilbud flere steder i det østlige Afrika.

Internettbruken vokser enormt i Afrika, spesielt på mobile plattformer. NLM har startet arbeid med webcasting og andre nettressurser for å bryte ned fordommer mellom kristne og muslimer.

NLM støtter den lutherske kirken i Kenya, og gir støtte til både administrasjon og utdanning av ledere. Vi støtter også drift av videregående skoler, som er viktig for å hjelpe jenter til å få utdannelse.

NLM støtter bibelskolen Kiabakari, som utdanner evangelistene i den lutherske kirken i Mara fylke, og har en misjonærfamilie ved skolen. Vi satser også på å styrke barne- og ungdomsarbeidet i fylket.

NLM litteraturarbeid i Øst-Afrika har fusjonert med arbeidet til Dansk Luthersk Misjon. Soma Biblia er dermed Tanzanias største litteraturmisjon.

Vi flyr sammen for fred!


Det meste av NLMs misjonsarbeid er en del av arbeidet til de evangelisk lutherske kirkene i Kenya og Tanzania (ELCK og ELCT)

Les mer...

Today's Quote

Jes 35:4 Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er deres Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.