> NLM-TV
Today's Quote

Rom 12:10 Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre!

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.