> Oppvekst i utlandetI 2008 startet Norsk Luthersk Misjonssamband et prosjekt med fokus på dem som har hatt oppvekst i utlandet. Prosjektperioden gikk fram til 31. desember 2010, men NLM har et vedvarende fokus på dette temaet.


Kontaktperson

Leder

Personalavdelingen

+47 22007234

 

 

 

  

Ønsker du komme i kontakt med noen angående oppvekst i utlandet, kan du ta kontakt med personalleder i NLM, Kari Margrethe Solvang.

Kurs for deg som har vokst opp i utlandet

8.-10. april 2016 arrangerer Institutt for sjelesorg igjen en weekend for deg med utenlandsoppvekst.

Mange har opplevd stor verdi i sin flerkulturelle oppvekst, samtidig som mange også har opplevd skyggesider ved den.

  

8.-10. april inviterer Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, til et seminar der undervisning og samtaler i grupper står i fokus.

Gjennom veksling mellom faglig fundert undervisning og erfaringsdeling i grupper håper vi å bidra til at veien videre i livet kan bli best mulig.

Påmeldingsfrist: 15. mars 2016

Kurset avhenger av nok påmeldte.

     

Today's Quote

Jes 35:4 Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er deres Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.