> Oppvekst i utlandetI 2008 startet Norsk Luthersk Misjonssamband et prosjekt med fokus på dem som har hatt oppvekst i utlandet. Prosjektperioden gikk fram til 31. desember 2010, men NLM har et vedvarende fokus på dette temaet.


Kontaktperson

Leder

Personalavdelingen

+47 22007234

 

 

 

  

Ønsker du komme i kontakt med noen angående oppvekst i utlandet, kan du ta kontakt med personalleder i NLM, Kari Margrethe Solvang.

Kurs for deg som har vokst opp i utlandet

8.-10. april 2016 arrangerer Institutt for sjelesorg igjen en weekend for deg med utenlandsoppvekst.

Mange har opplevd stor verdi i sin flerkulturelle oppvekst, samtidig som mange også har opplevd skyggesider ved den.

  

8.-10. april inviterer Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, til et seminar der undervisning og samtaler i grupper står i fokus.

Gjennom veksling mellom faglig fundert undervisning og erfaringsdeling i grupper håper vi å bidra til at veien videre i livet kan bli best mulig.

Påmeldingsfrist: 15. mars 2016

Kurset avhenger av nok påmeldte.

     

Today's Quote

Kol 1:12 Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.