> Fellesskap 19 / Om konferansenOm konferansen

   

Hvem er det for?

Fellesskap 19 er konferansen for alle som har en tjeneste i våre små og store fellesskap i NLM. Kanskje du er med i søndagsskolearbeid, driver ungdomsklubb, leder møter eller sitter i styre. Kanskje du organiserer, gjør praktiske oppgaver eller noe helt annet. Kanskje du bor på bygda, kanskje du bor i byen, kanskje er du 16, 43 eller 79. Uansett er du hjertelig velkommen! Meld deg på og ta gjerne med flere fra ditt fellesskap.

   

Hvorfor Fellesskap 19?

- For at Jesus skal bli synlig i alt vi gjør.
- For vekst i fellesskap.
- For å utruste deg til tjeneste.

   

Hvordan?

Det blir en helg full av inspirasjon, undervisning, utfordringer og motivasjon til tjenesten vi står i.

Vi samles to ganger til nettverksgrupper ut i fra den tjenesten du har i fellesskapet. Her blir det godt tid til samtaler og deling.
Det blir nettverk for: Barne- og familiearbeid, tenåringsarbeid, studentarbeid, forkynnelse/teologi, sjelesorg i fellesskapet, sang,musikk og lovsangsledelse, bønn, flerkulturelt og forsamlingsledelse.

  

Det blir flere fellessamlinger (sessions) der vi vil lovsynge sammen og få undervisning, lytte til refleksjoner og intervjuer om ulike tema. I tillegg blir det mulighet for å velge to seminar, og det er gode muligheter for viktige samtaler over en kopp kaffe i pausene.


Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.