> GF 2018 / Påmelding / Frivillige medarbeidere til GF 2018Frivillige medarbeidere til GF 2018

GF 2018 skal arrangeres på Oslofjord Convention Center (OCC) i Stokke i Vestfold.

OCC tar seg av rengjøring, matservering og det meste av vaktholdet. Men vi trenger likevel mange frivillige for å få gjennomført arrangementet. Kan dette være noe for deg?

 

Fyll inn personlig info og kryss av på oppgaven/oppgavene du kan tenke deg å være med på.

Vi vil ta nærmere kontakt for å avtale de enkelte vaktene.

Til noen av oppgavene vil det være nødvendig å sende inn politiattest på forhånd. De det gjelder vil få beskjed. Dersom en har levert attest som leir- eller lagsleder, er dette tilstrekkelig. 

Eventuelle spørsmål kan stilles til: gfmedarbeider@nlm.no

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Velg et av de tre valgene nedenfor

Vi håper at så mange som mulig vil melde seg som ” tidgiver ”, dvs. at de ordner med påmelding og overnatting selv og ikke ønsker noen kompensasjon for oppgaven de utfører. Dette gjelder først og fremst vakter, kollektører og bønnevakt/forbedere, men også andre oppgaver.

Frivillige som er engasjert som medarbeidere i barne- og ungdoms aktiviteter alle
3 dagene, får tilbud om kost og losji hele uken. Vi vil da legge til rette for overnatting i internatet på Melsom videregående skole (må ha med sengetøy eller sovepose).

Alle andre frivillige som ønsker kompensasjon, må selv ordne med påmelding og innlosjering på Oslofjord Convention Center eller privat. De vil få refundert utgifter i etterkant etter følgende regler:
• Elever og studenter (til og med 29 år i løpet av 2018) som er engasjert i aktiviteter for barn og unge i færre enn 3 dager, kan få en kompensasjon på kr 700 pr dag de dagene de er engasjert.
• Andre som er engasjert som frivillige, kan få dekket kost til kr 300 pr dag.
• Alle frivillige medarbeidere (unntatt ”tidgivere”) med minimum 15 t dugnadstjeneste eller som har vakter minst 4 dager, gis rett til gratis ukepass.
• De som ikke oppnår rett til ukepass, gis gratis dagpass de dagene de har dugnadstjeneste.
• For alle gjelder at de dagene en har dugnadstjeneste, kan en få refundert utgifter til parkering.
Merk:
• Tjeneste som kollektør eller bønnevakt gir ikke rett til å få dekket GF-pass.
• Delegater på GF får ikke dekket GF-pass.
• Delegater, kollektører og bønnevakter kan likevel oppnå rett til kompensasjon gjennom andre frivillige oppgaver.


Dagens bibelsitat

Sal 73:23f Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.