> iTro / Kristen / iLivet / Bønner fra BibelenBønner fra Bibelen

Å be bønner Gud har gitt oss.

 

Serie

første del av denne serien, som var på iTro forrige onsdag, fikk vi en intro om bønn. Denne delen handler om bønner fra Bibelen.

Noen ganger er det fint å be noe som er bedt før. Noe som er ferdig formulert. Da er det genialt å gå til Bibelen. Men det er ikke nødvendigvis enkle bønner å be. De handler ofte om å bli forandra. Om å bli mer lik Jesus. 

 

"De har allerede rett fokus"

 

Det er kanskje nettopp det som gjør det så bra å be bibel-bønner. De har allerede rett fokus. De er etter Guds vilje. Noen ganger kan det føles upersonlig å be en «ferdig» bønn. Da kan det være lurt å gjøre den til sin egen. Det kan man gjøre ved å enten be bønnen med egne ord eller ved å utdype bønnen, slik at man helt konkret trekker den inn i sitt eget liv. Det er heller ikke dumt å ha en liten bønneplan. Den kan for eksempel gå ut på å velge seg en bønn, og be den en uke, eller kanskje en måned. 

 

Nedenfor er noen eksempler på bønner fra Bibelen

 

Efeserbrevet 1,17-19

Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud og kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende han kraft er hos oss som tror. 

 

"Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet"

 

Efeserbrevet 2,14-21

Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen. 

 

Vår Far/Matteus 6,9-13

Vår Far i himmelen!
 La navnet ditt helliges.
 La riket ditt komme.
 La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
 Gi oss i dag vårt daglige brød,
 og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
 Og la oss ikke komme i fristelse,
 men frels oss fra det onde.
 For riket er ditt og makten og æren i evighet.
 Amen.

 

Jabes bønn/1. Krønikerbok 4,10

Jabes påkalte israels Gud og sa: «Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte!» Og Gud lot ham få det han hadde bedt om. 

 

Salme 51,12

Herre skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd!

 

Ill.foto: © Lucian Milasan - Fotolia.com

  


Dagens bibelsitat

Sal 27:14 Vent på Herren! Vær ved godt mot! Ditt hjerte være sterkt! Ja, vent på Herren!

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.