> NLM ung / Nyheter / Beretning fra kontrollkomitéenBeretning fra kontrollkomitéen

Nå er kontrollkomiteen klar med sin beretning til NLM ungs landsmøte 28. oktober

I sakspapirene som ble sendt ut kom det frem at beretningen fra kontrollkomiteen ville foreligge på et senere tidspunkt enn de andre dokumentene. Nå er den klar og du kan laste den her her:

   

  

Alle sakspapirene til landsmøte finner du her - også med beretningen lagt til.

  

Skal du delta på NLM ungs landsmøte på lørdag håper vi at du tar med deg sakspapirene enten utskrevet eller elektronisk. 

  

Det kommer også til å være noen få kopier av Kontrollkomiteens beretning alene og noen sakspapirer tilgjengelig. 

  

Programmet for helga finner du her.


Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.