> NLM ung / Nyheter / Resultater Landsmøte 2017Resultater Landsmøte 2017

28. oktober ble NLM ungs landsmøte avholdt og her er resultatene av valgene. 

Årets landsmøte ble arrangert i sammenheng med det vi kalte NLM ung-helg, en helg med fokus på ung:tro-prosjektet vårt.

Helga startet med kveldsmøte på fredagen med tale av ungdomskonsulent Astrid Helene Øgaard. Hun hadde besøk av to gjester som kom med sterke vitnesbyrd om hva det kan bety å engasjere seg i ungdomsarbeid lokalt. 

Etter møtet var det god stemning i salen med isfest og kahoot. 

 

På lørdag var det ord for dagen av Kristian Landro før landsmøtet startet. Under landsmøtet var det stort engasjement rundt hva NLM ung bør satse på, styrke og videreutvikle de neste årene, og det nye Landsstyret vil ta med seg momentene fra samtalen videre i arbeidet. Etter landsmøte var det mulig å gå på ulike seminarer, før vi avsluttet med møte sammen Misjonssalen og konsert med bandet MIR.

   

Resultater av valg:

  

Her finner du hele referatet

Landstyret:

  

Leder:

Astrid Rydland Aasen ble valgt som ny leder av landstyret for de neste to årene

 

Faste medlemmer:

Tarjei Tørre Asprusten og Mons Gunnar Selstø ble valgt videre for to år.

Barbro Johanne Svendsen ble valgt for 1 år - overtar den faste plassen til Astrid når hun ble valgt som leder.

    

Varamedlemmer

1. varamedlem Aina Seilskjær Granberg

2. varamedlem Live Dorthea Espeland 

3. varamedlem Jarle Thingbø

4. varamedlem Jon Georg Fiske

   

Det neste året består da landstyret av faste medlemmer: Astrid Rydland Aasen, Andreas Furnes, Tarjei Tørre Asprusten, Mons Gunnar Selstø og Barbro Johanne Svendsen. 

   

På Landsmøte ble det opplyst at det var Aina Seilskjær Granberg som ble valgt inn i landstyret for ett år, ikke Barbro Johanne Svendsen. Dette skyldes en summeringsfeil i tellingen av stemmene. I etterkant ble da alle medlemmer og lag i NLM ung informert om denne feilen og det ble gjort et nytt valg av varamedlemmer, uten møtebehandling. Landstyret foreslo at man valgte Aina Seilskjær Granberg som 1. varamedlem,  i stedet for Barbro Johanne Svendsen. Dette har det ikke vært noen innvendinger på og valget er gjennomført. 

Valgkomité:

  

Jenny Stige Haugen, Even Kleppa og Knut Arild Espegren ble valgt til faste medlemmer av valgkomiteen for to år.

1. varamedlem Kristine Harestad

2. varamedlem Daniel Flaktveit

   

Det neste året består valgkomiteen av faste medlemmer: Ivar Brekkå, Paul Reidar Odeh, Jenny Stige Haugen, Even Kleppa og Knut Arild Espegren.

   

Kontrollkomité:

   

Elisabeth Luhr og Anders Våge ble valgt til fast medlem av kontrollkomiteen for to år.

1. varamedlem Erlend Kjærnsrød

2. varamedlem Ole Eivind Osestad-Røvik

Det neste året består kontrollkomiteen av faste medlemmer: Daniel Brandsæter, Elisabeth Luhr og Anders Våge.

        

Takk for alle som kom på landsmøte og vi håper å se dere igjen på neste landsmøte på NLMs Generalforsamling som er 3. - 8. juli, med vårt eget landsmøte på fredag og lørdag 6. og 7.juli.


Today's Quote

Rom 14:9 Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.