> NLM / Internasjonalt / Etiopia / Nyheter / Legger til rette for kvalitet i kaosLegger til rette for kvalitet i kaos

Foto: privat

Blant et folk som lever med store daglige utfordringer og mye usikkerhet prøver NLM og en lokal kirke å etablere en skole som kan gi kvalitetsutdannelse for alle. En god fremtid begynner med god utdannelse.

Mange steder driver NLM utviklingsarbeid for å hjelpe enkeltmennesker og samfunn med grunnleggende behov, i tillegg til å dele evangeliet om Jesus.

En slik liten teig av arbeidet er en relativt nystartet High School i Etiopia som NLM driver i samarbeid med den lokale kirken. Der har tre NLM-rådgivere sitt daglige arbeid.

   

Krevende tid i området

En av skolens lærere kommer innom rådgiverkontoret en dag for å hilse før hun skal på time. Det snakkes om løst og fast, både om undervisningen og livet.

I løpet av den siste måneden har det vært en del utfordringer i området hvor skolen ligger. Folk har blitt nødt til å flytte og noen har flyttet på eget initiativ grunnet usikkerhet. For noen er flyttingen permanent, mens andre håper å kunne komme tilbake.

Sergut var ute og reiste da det meste av dette skjedde, men forteller at bydelskontoret brøt opp døra til huset hennes bare for å sjekke hvem som bodde der, mens hun var borte. Hun har fått det meste av det hun eier ødelagt.

      

Noen «små» problemer

Nå snakkes dette mest om i fortid, men når vi kommer inn på hvordan situasjonen er i dag, forteller hun om folk som har problemer med varetransport inn til byen. De har blitt stoppet og fratatt lasten, mye grønnsaker, men også andre varer.

Noen har selv blitt bedt om å snu eller forhindret i å reise videre på en stund. Flere har tapt store verdier og reisetiden forlenges grunnet alle kontrollene på veiene.

Alle disse utfordringene ramser hun opp, og oppsummerer med å si: «Ja, dere forstår at vi har noen små problemer for tiden».

Med alt dette i hodet og tett inn på livet skal hun om bare få minutter gå inn i klassen og undervise en gruppe 15-16-åringer, som også har med seg den samme historien.

Små problemer? På et lærerværelse hjemme i Norge ville tilsvarende små problemer være forlagte nøkler, gjenglemte notater, en bil som ikke startet eller papirstopp i kopimaskinen.

     

Fremtidens ledere

Hva er smått og hva oppleves stort? Blant et folk som lever med store daglige utfordringer forflyttes skalaen. Denne gangen er det en usikker og utrygg fremtid for en stor gruppe mennesker i området, for noen måneder siden var det manglende nedbør og tørke i det samme området.

Med denne rammen rundt forsøker NLM sammen med en lokal kirke å få på beina en institusjon som skal være annerledes. En skole som kan tilby kvalitetsutdannelse for alle uansett tro eller bakgrunn, for å legge grunnlaget for en mer solid grunnutdannelse som kan gi morgendagens ledere i området bedre grunnlag for å lede denne delen av landet mot utvikling og stabilitet.

     

Endring tar tid

Ikke alle endringer blir ønsket velkommen eller forstått, og ikke alt er enkelt å implementere. Noe handler om rammen, slik som lærere og elever som kommer med mye bagasje og som kanskje derfor verken er forberedt eller mottagelig for undervisning.

Noe handler om å vite hvilke alternativer som finnes, vite hva som fungerer og våge å prøve ut noe av det som er nytt. Legge bort «slik har jo skolen alltid vært» i bytte mot noe som kommer fra andre deler av landet eller fra utlandet, og våge å prøve noe som kan fungere bedre og fremme en bedre skole med høyere forståelse og bedre evne til å anvende kunnskap.

Som rådgivere her med lang skoleerfaring fra både Norge og Etiopia, har vi tro på at undervisning endrer, og også tro og syn for at alle har rett til å få undervisning av god kvalitet.

Så vil det trolig ta tid før både elever, lærere, skoleledelse og samfunn våger å endre, og før de ser at mange av endringene kan bære gode frukter. Grunnlaget er lagt, og det er vårt håp og vår bønn at vi skal få høste en bredde av frukter fra arbeidet på sikt.

Kan du legge skolen, rådgiverne og folkegruppen til på din bønneliste?


Stedlig representant

Stedlig representant

Etiopia

+251 (0) 934441519

Dagens bibelsitat

Rom 6:8 Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.