> NLM / Internasjonalt / Indonesia / Nyheter / Gir verdighet til de svakesteGir verdighet til de svakeste

Alle foto: privat

"Det dere gjorde mot en av disse mine minste …" sa Jesus. Gjennom NLMs mentalhelseprosjekt i Indonesia møtes de svakest stilte i samfunnet med respekt, kjærlighet og verdighet.

For jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. ….. Men kongen skal svare dem: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.»

Matteus 25,35-40

Jesus har kalt oss til å møte og gjøre godt mot de som er vanskeligstilt, svake og syke. Dette gjelder for oss troende både i Norge og Indonesia.

Her i Indonesia har misjonen et mentalhelseprosjekt som uten tvil gjør mye godt for dem som er blant de svakest stilte. Mennesker blir møtt, elsket og gis tilbake verdighet.

      

Får verdighet og håp

I mentalhelseprosjektet i Indonesia arbeider vi med mentalt syke, som har blitt neglisjert, gitt opp og gjemt vekk. Mange har bodd på institusjon i flere tiår uten å ha noe annet å gjøre enn å sove. Gjennom å gi disse menneskene arbeid de kan mestre, får de tilbake verdighet og håp.

Ved denne institusjonen arbeider noen med å lage såpe, noen lager smykker og noen dyrker kål og blomster. Noen er også med i et arbeidstreningsprogram utenfor institusjonen der man bl.a. gjør små jobber som å pusse opp og gjøre forefallende arbeid i og utenfor folks hjem.

Såpe, blomster, kål, chili, smykker og tjenester selges slik at beboerne ved institusjonen har penger de kan bruke på seg selv og fellesskapet.

Det er stor forskjell på hverdagen til beboerne ved institusjonen nå, sammenlignet med tidligere. Menneskene vi møtte er optimistiske og glade. Dette arbeidet har en stor egenverdi fordi vi i møte med disse menneskene møter Jesus.

     

Berimanda trives

Berimanda er 58 år og tidligere arbeidet han i storbyen Medan. Så ble han syk og han har nå bodd ved denne institusjonen i 4 år. Møtet med Berimanda er gripende.

Han sitter for seg selv, smiler og virker glad. Han er rolig og vil gjerne snakke. Han er pent kledd og velstelt. Berimanda forteller at han har det godt og trives med å bo på institusjonen.

   

Guds ord også til utfordring i Norge

Vi er kalt til å møte og ha omsorg for dem som har det vanskelig i vårt samfunn, med forbilde i den barmhjertige samaritan. Det får vi mulighet til gjennom dette prosjektet vi har i Indonesia, og det er godt å se at det gir resultater med økt livskvalitet og håp.

I Norge finnes det også svake, neglisjerte og undertrykte grupper. Jesus kaller oss til å møte dem og se dem. Hvem kan jeg bety noe for i dag, og hva kan vi som felleskap gjøre sammen? Tar du utfordringen?

      

Vær gjerne med og be for arbeidet. Be for de 110 menneskene som bor ved denne institusjonen. Be for de lokale medarbeiderne som gjør en innsats ved institusjonen flere dager per uke. Be om Guds beskyttelse, helse og frimodighet i arbeidet.

   

 


Stedlig representant

Stedlig representant/bistandsrådgiver

Indonesia

+6282329469046

Today's Quote

1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.