> NLM / Internasjonalt / Indonesia / Nyheter / Nytter det?Nytter det?

Foto: Daniel Gammelsæter

Som ny utsending er det lett å bli overveldet og føle seg liten. Men Gud er til stede også i dag og har store planer for oss. Han sier ”Frykt ikke”. Vi må la oss bli ledet av ham hver dag.

«Hva kan jeg gjøre, jeg er liten, hva kan jeg gjøre, jeg er liten. Hjelp oss sammen vi som tror. Mye kan vi hvis vi vil det mens vi venter her på jord.» Sigvart Dagsland

   

Overveldet

Som ny utsending er det lett å bli slått over ende og overveldet over nye arbeidsoppgaver, ny kultur og en helt ny tilværelse. Det er mer enn 6000 folkegrupper som regnes som helt eller blant de «minst nådde» i verden.

Her i Indonesia regner man at det finnes over 50 unådde folkegrupper på Sumatra, og ca. 87 prosent av befolkningen regner seg som muslimer. 

  

Kan jeg gjøre en forskjell?

Her er jeg med det lille jeg kan. Nytter det? Er det noe vits i at jeg bruker tid på å lære meg et helt nytt språk, setter meg inn i en helt ny kultur og blir kjent med nye mennesker. Kan jeg gjøre en forskjell, kan jeg bety noe her i Indonesia hvor jeg er nå?

Det finnes krefter der ute som ønsker å villede, spre frykt og usikkerhet. Det er utfordrende som utsending i et fremmed land å kjenne dette på kroppen, men Jesus sier «Frykt ikke» (Joh. 6:20). Det ønsker jeg å lytte til og ta til meg med stor frimodighet.

«Jeg byr deg i dag å elske Herren din Gud, og vandre på hans veier og ta vare på hans bud og hans lover og hans forskrifter, så du kan leve og bli tallrik, og Herren din Gud kan velsigne deg i det landet du kommer inn i og skal ta i eie.» (5. Mos 30:16)

  

Foto: Elisabeth Bredvei

Avhengig av Guds ledelse

Jeg tror på en allmektig Gud som også i dag er til stede og velsigner rikt, og han har store planer for oss. Det er like overveldende å kjenne på motgang som å kjenne på medgang, bønnesvar og dører som åpner seg.

Jeg kjenner at jeg er avhengig av Guds ledelse hver eneste dag. Ett skritt i tro er ett skritt i riktig retning.

    

Be for

Vær gjerne med i bønn for alle i de unådde folkegruppene her på Sumatra. Be for arbeidet blant de ulike folkegruppene. Be for alle utsendingene på feltet, spesielt nye utsendinger som går på språkskole. Be om at de må holde motivasjonen oppe og se at vi kan bety en forskjell.


Stedlig representant

Stedlig representant/bistandsrådgiver

Indonesia

+6282329469046

Today's Quote

1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.