> NLM / Internasjonalt / Indonesia / Nyheter / Takknemlighet i arbeidetTakknemlighet i arbeidet

På grunn av våre lokale medarbeidere, som kan nå mye lenger enn oss, gir det store muligheter til å nå andre med evangeliet. Det gir en stor glede når våre ansatte begynner å ta slike initiativ selv.

De lokale når lengst

Jeg har lyst til å starte denne artikkelen som Paulus starter mange av sine brev: «Vi takker Gud, vår Herre når vi ber for dere og for at vi får lov til å jobbe sammen med dere.» 

NLM Indonesia består av noen nordmenn, men flest indonesiske ansatte. Og vi er takknemlige for våre medarbeidere – de når mye lenger enn oss, for de kjenner språket, kulturen og livet i Indonesia på et mye dypere plan enn vi noen gang kommer til å gjøre.

Samarbeid på tvers av kulturer og språk er noe som gir NLM Indonesia store muligheter til å nå langt med evangeliet!

    

Tar selv initiativ

Nylig var en liten gruppe av oss på besøk på en teologisk høyskole på en øy sør i Indonesia som heter Sumba. Der besøkte vi et arbeid som Child ministry-avdelingen vår har startet. Dette arbeidet har inspirert meg stort – ikke nødvendigvis på grunn av arbeidet i seg selv, selv om det er både bra og viktig.

Det som har inspirert meg mest er det at våre indonesiske ansatte har tatt initiativet 100% på egen hånd til å utvide arbeidet til Sumba. Det er ikke noe vi fra Norge står bak. Og det at våre ansatte begynner å ta slike initiativ, gir meg stor glede. 

     

Foto: Privat

     

Fokus innad i kirken

I mange kirker og trossamfunn i Indoneisa er det å spre evangeliet videre ikke nødvendigvis det mest naturlige for alle. På en måte er det trist og erkjenne det, men det er forståelig. Vi lever i et land hvor det å dele evangeliet med folk som har en annen religion er forbudt fra lovens side.

Bare tenk på oss i Norge, hvor krevende det er å dele evangeliet med naboen, eller med Kari på Kiwi? Vi har ingen lover som sier at det er ulovlig, men likevel er det så krevende å gjøre det.

Sett da i perspektiv at det er ulovlig, straffbart. Da blir lettere å legge bort tanken om å dele evangeliet til nye og heller fokusere på de innad i kirken, og det har blitt en realitet for mange her i landet.

   

Tenke utadrettet    

Derfor tenker jeg at noe av det viktigste vi som utsendinger fra Norge kan gjøre, er å motivere, inspirere og utruste våre indonesiske ansatte til å tenke utadrettet arbeid blant sine landsmenn. De har de lokale fordelene, og de kan komme veldig langt i dette landet, lenger enn vi.

Det er i stor takknemlighet og glede at vi får lov til å jobbe så tett med våre indonesiske brødre og søstre!


Stedlig representant

Stedlig representant/bistandsrådgiver

Indonesia

+6282329469046

Today's Quote

Sef 3:17 Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.