> NLM / Internasjonalt / Japan / Nyheter / Samarbeid og gjensidig respektSamarbeid og gjensidig respekt

Kontaktkomiéen, f.v.: Lea Lukka (FLOM, valgt styremedlem), Leifur Sigurdsson (styreleder NLM), Liv Bakke (konstituert stedlig representant for NLM), Rei Nagata (kirkepresident), Eiji Ogano (visepresident) og Tetsuaki Ueda (administrasjonsleder i VJELK). Foto: Kari Opperud

På misjonsfeltene er samarbeid, gjensidig respekt og forståelse mellom kirke og misjon viktig. I Japan har NLM et svært godt samarbeid med Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK).

VJELK

VJELK ble konstituert som kirkesamfunn i 1962. De første årene besto kirkestyret av både japanere og misjonærer.

Etter ca. 10 år ble avtalen mellom kirke og misjon forandret, slik at kirkestyret kom til å bestå av bare japanere, d.v.s. prester og eldste, som velges på VJELKs årsmøte.

  

Kontaktkomitéen

Fordi misjonærer ikke lenger skulle være med i kirkestyret, ble det opprettet en «kontaktkomité» som skulle være bindeledd mellom VJELK og NLM, og som skulle bestå av to representanter fra kirkestyret og to fra misjonens styre.

I dag møter tre representanter fra VJELK og hver samarbeidsmisjon i kontaktkomitéen.

Kontaktkomitéen har vært, og er fremdeles, et viktig forum for vårt samarbeid med VJELK. Her informerer vi hverandre om beslutninger som er tatt i henholdsvis kirkestyret og i misjonens styre på feltet.

Dessuten formidler vi hjemmeledelsens mange beslutninger som har relevans for vårt arbeid i Japan.

  

Misjonærplasseringer og økonomi

Plassering av misjonærer i lokale menigheter drøftes først i kontaktkomitéen. Men før den endelige beslutning foretas, får både lokalmenigheten og misjonæren selv uttale seg.

Omrokering og plassering av japanske prester og evangelister har VJELK det hele og fulle ansvar for. Misjonens årlige økonomiske støtte til VJELK formidles først til kontaktkomitéen.

  

Omlegging av støtteordninger

Det store tema siste året har vært omleggingen av måten støtte gis på. I mange år har NLM gitt en sum, som VJELK har vært med på å fordele mellom institusjonene der NLM er medansvarlige. Med institusjoner menes det teologiske seminaret, bibelskolen, radioarbeidet og Hiruzen leirsted.

Nå skal denne form for støtteordning i løpet av en tiårs periode trappes ned til null og bli erstattet av et prosjektsystem. Alle kan søke om støtte til spesielle prosjekt, både lokale menigheter og institusjoner.

De må da gjøre rede for intensjonen med prosjektet, og hvordan de sammen med den økonomiske støtten vil nå visse mål for arbeidet i Japan. Dette vil kreve mer strategisk tenkning og satsing for de som søker denne støtte.

Vi håper at dette kan bli til inspirasjon og kreativ tenkning over vårt videre arbeid med å nå japanerne med evangeliet.

  

Flere samarbeidspartnere

Finnish Lutheran Mission (FLM) samarbeider også med VJELK. Derfor har vi to til tre ganger i året felles kontaktkomité.

NLM og VJELK har vanligvis tre møter i året. Integrert i NLM arbeider også misjonærer fra FLOM (Finnish Lutheran Overseas Mission) og SIK (Det Islandske Misjonssamband).

  

Vår bønn

Vi ber om at NLM fortsatt ser Japan - med knapt 1 % kristne - som et satsingsområde i tiden framover. Samtidig ber vi til Ham som har gitt oss kallet at det under må skje at japanerne vender seg til Herren og tar imot evangeliet.


Stedlig representant

Stedlig representant, er ute i kortere perioder i 2017-18.

Japan

+81 78-291-5822

+81 90-7889-1802

Dagens bibelsitat

Ord 16:24 Milde ord er som en strøm av honning, søte for sjelen og en legedom for kroppen.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.