> NLM / Internasjonalt / Japan / Nyheter / Tanker etter Japans misjonærkonferanseTanker etter Japans misjonærkonferanse

Alle som var tilstede på konferansen. Foto: David T. Thorsen

- Jeg synes det er en flott miks av erfarne misjonærer og de som nettopp har kommet, sier generalsekretær Øyvind Åsland etter å ha besøkt japanfeltets misjonærkonferanse.

Hvert eneste år samles misjonærene i NLM, finske FLOM og islandske SIK til felles konferanse på leirstedet Hiruzen. Med stort og smått var man i år 26 mennesker samlet, hvor 13 var stemmeberettigede, og det ble fem hektiske dager fylt av forhandlinger, rapporter, teamwork, valg og undervisning, såvel som sosiale og åndelige møtepunkt.

 

Årets eneste gjest fra organisasjonenes hovedkontorer var Øyvind Åsland fra NLM, som var bibeltimeholder og foreleser, i tillegg til å være til stede under forhandlinger og debatt.

- Jeg er takknemlig for misjonærene som har stor kunnskap om folk og kultur. Det er tydelig at de er glad i folket som de tjener, oppsummerer Åsland etter at konferansen er over.

 

- Be om vekkelse

NLMs arbeid i Japan har minket siden toppen på 70-, 80- og 90-tallet, mye på grunn av strammere økonomi og dermed lite tilsig av nye misjonærer til feltet. De siste årene har man derimot for første gang på lenge fått ut flere nye familier, og samtaler på konferansen vitnet om at deler av arbeidet også derfor er i endring.

 

Samtidig ser man også i NLMs samarbeidskirke, VJELK, at ønsket for nysatsing er tilstede, og Åsland håper at samarbeidet vil fortsette å være godt, slik at stadig nye kan nås i Japan.

- La oss be om vekkelse i Japan. For meg virker det som en særlig stor utfordring å nå de unge med evangeliet. Jeg håper VJELK vil trappe opp satsingen på barne- og ungdomsarbeid, og at vi i NLM kan få være med på det, sier Åsland.

 

Synkende statistikk

Det sies ofte at japanerne er vanskelige å nå med evangeliet. Det har vært drevet kristen misjon i landet i lang tid, og NLM har vært til stede siden 1949. Dette er et tema som ofte kommer opp, både blant misjonærene i Japan, men også hjemme i Norge.

- Det er tankevekkende at kun en prosent av Japans befolkning er kristne, og at antallet er synkende, sier Åsland, som oppfordrer misjonsfolket til å be for Japan.

 

- Hvilke tre ord vil du bruke for å beskrive japanfeltet.

- Mange trofaste tjenere!

 

Les mer fra konferansen på misjonærers private blogger:

Japanliv.net: "Konferanse med en korrupt komité"


Stedlig representant

Stedlig representant

Japan

078-221-8366

090-7889-1802

Today's Quote

1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.