> NLM / Internasjonalt / Mongolia / NLM i MongoliaNLM i Mongolia

NLM startet i Mongolia i 1994. Og arbeidet har gitt resultat!

Siden 1994 har NLM i samarbeid med lokale myndigheter i Mongolia finansiert bistandsprosjekter innen helse, jordbruk og sosialt arbeid. Mange har fått bedre helse og levevilkår, og gjennom opplæring i ullforedlingsprosjekt og ullbutikken ”Tsagaan Alt” får mennesker arbeid og kan forsørge sine familier.

 

Strengthening Children’s Rights Project

I fem år har NLM arbeidet for å bedre situasjonen for utsatte barn og deres familier. Prosjektet «Strengthening Childrens Rights» (SCR) har som mål å styrke barns rettigheter ved å arbeide for at de får bedre muligheter og oppvekstvilkår i tiden som kommer. Prosjektet startet i 2009, og fra 2014 kom oppfølgeren SCR 2 i gang. Et nært samarbeid med mongolske myndigheter og andre sentrale ressurspersoner er viktig for å få et varig resultat av arbeidet.

    

Strengthening Primary Health Care

Det andre prosjektet, et helseprosjekt, har sitt arbeid vest i Mongolia, i fylkene Khovd, Gobi Altai og Bayan Ulgii, og er nå inne i sin andre prosjektperiode. Målet for prosjektet er å styrke primærhelsetjenesten og dermed bidra til bedring i helsetilstanden til befolkningen generelt, men med særlig fokus på barns helse. I tett samarbeid med lokale og sentrale helsemyndigheter fokuserer prosjektet på faglig oppdatering av leger og andre helsearbeidere, samt utstrakt helseopplysning.

 

Evangelisk arbeid

Også det evangeliske arbeidet har gitt frukter. Bibelgrupper som ble startet av de første utsendingene i Ulaanbaatar og Darhan, har utviklet seg til selvstendige forsamlinger kalt Bayariin Medee (BM). I Khovd og på flere utkantsteder finnes det også BM-forsamlinger som et resultat av evangeliserende arbeid av mongolene selv. Alle forsamlingene har mongolske ledere, med pastor Purevdorj som hovedleder. NLM bidrar med økonomisk støtte inn mot utdannelse og utrustning av ledere og utvikling av kristen litteratur. Utsendingene fra NLM er også involvert i BMs forsamlingsarbeid og bidrar med blant annet undervisning og deltakelse/ledelse av ulike grupper i menighetene. I Darhan samarbeider NLM og BM om en korttidsbibelskole. Fire ganger i året, to uker hver gang, får ledere fra lutherske forsamlinger undervisning. Målet for de lutherske forsamlingene i Mongolia er å danne en nasjonal evangelisk-luthersk kirke i løpet av de neste årene.

  

Be for:

  • Bistandsprosjektene Strengthening children's rights og Strengthening primary health care. For samarbeid med myndigheter og generelle prosjektaktiviteter.
  • Bayriin Medee menighetene både i Ulaanbaatar, Khovd, Darhan. Be for lederene og menighetenes egne misjonsområder. 
  • Deltidsbibelskolen i Darhan, for elever og lærere som deltar på skolen.
  • Utsendingene til NLM som jobber i prosjektene og inn mot kirken. Be om Guds ledelse, god kommunikasjon og godt samarbeid

NLM Mongolias administrasjonskontor ligger i Khovd.


Stedlig representant

Stedlig representant.

Mongolia

+976 70433993

+976 99013824

Misjonærblogger

Dagens bibelsitat

1Kor 12:26 Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.