> NLM / Internasjonalt / Mongolia / Nyheter / Å finne sammen igjenÅ finne sammen igjen

Representanter fra alle Mongolian Evangelical Lutheran Church-menighetene, ledere og gjester. Foto: Bjørn Olav Sørhus.

Etableringen av det mongolsk evangelisk lutherske kirkesamfunnet ble feiret på selve dagen for reformasjonsjubileet den 31. oktober i år. Bakgrunnen er en interessant historie.

Det var allerede en liten luthersk kirke i Mongolia mot slutten av 1990-tallet. Den startet som en bibelgruppe organisert av misjonærer fra NLM høsten 1994 i Ulaanbaatar. 1. påskedag 1995 ble den aller første mongoler døpt der. I 1997 gikk FLOM (Finnish Lutheran Oversea Mission) sammen med NLM om dette menighetsarbeidet.

 

I 1996 begynte også en bibelgruppe i Darkhan. I mars 1997 ble de første i denne gruppa døpt. Bibelgruppene i Ulaanbaatar og Darkhan utviklet og forandret seg etter starten i 1994-96. I viktige faser fikk en hjelp av kristne som kom fra andre kirker. En noe turbulent periode fulgte, men likevel så en at flere begynte å bli grunnfestet og at de vokste i troen. Senere tok forsamlingene både i UB og i Darkhan navnet «Bayariin Medee», som betyr gledelig nytt.

 

Splittelse

Rundt 2000 ble det startet en «Sain Medee» (som betyr Godt Nytt) menighet i en annen del av Ulaanbaatar, støttet av FLOM. Dette skjedde i en tid da den mongolske lederen for «Bayariin Medee» i Ulaanbaatar, Purevdorj, var i Singapore for teologiske studier. Først hadde «Bayariin Medee» og «Sain Medee» fellesmøter en gang i måneden, men dette sluttet også etter en viss tid. Hvordan arbeidet skulle drives ledet til indre spenninger i NLM-flokken i Mongolia, så vel som mellom NLM og FLOM, og ble nok den viktigste faktoren til at dette skjedde. En annen årsak var kanskje at det heller ikke var noen tydelig mongolsk leder for kirken på denne tiden. Det formelle samarbeidet mellom FLOM og NLM i Mongolia endte i 2000.

 

Det vanskelige ble vendt til noe godt

Sett i etterkant var det som skjedde ikke bare negativt. Gud vendte det som var vanskelig til noe godt. Flere ble sannsynligvis nådd ved at «Sain Medee» og «Bayariin Medee» var på to forskjellig kanter av Ulaanbaatar. FLOM og NLM fokuserte også senere på forskjellige deler av Mongolia i sitt nybrottsarbeid. NLM arbeidet først i Nord-Mongolia, og fra rundt 2008 med fokus på nybrottsarbeid i Vest-Mongolia. FLOM derimot begynte nytt arbeid i flere provinser i Sentral-Mongolia. Flere lokale menigheter vokste frem. Slik kunne evangeliet om Guds frelse i Jesus Kristus bli spredt til flere enn det ville blitt om man hadde stått sammen hele tiden.

 

Leder NLM Utand, Hjalmar Bø, hilser fra NLM på stifteselsesmøtet 31. oktober. Foto: Bjørn Olav Sørhus.

 

Å vokse sammen

Å komme sammen igjen som kirke har vært et bønneemne lenge. Darkhan bibelskole og det årlige Luther-seminaret i Darkhan har vært et samarbeidsprosjekt med alle de lutherske menighetene i Mongolia, støttet av både FLOM og NLM. Det ble arrangert Luther-seminar allerede første gang i 2002 utenfor Ulaanbaatar, men fra 2007 ble det flyttet til Darkhan. Dette har vært viktig for å vokse sammen, bli kjent med hverandre og forstå hverandre bedre.  Fra rundt 2010 begynte misjonærer fra både NLM og FLOM samtaler med lederne i de lutherske menighetene om mulighetene for å samle seg i Mongolian Evangelical Lutheran Church (MELC). I 2015 bestemte kirkelederne seg for å ta en pause i denne prosessen frem til 2017. På Luther-seminaret i Darkhan i år begynte samtalene igjen. Prosessen var nå drevet av de mongolske lederne selv, og tanken om felles kirke var modnet. De ville bli ett!

 

Å gå sammen videre ut

Dermed kom den gledelige innbydelsen til FLOM og NLM om å være med på den første generalforsamlingen til MELC 30. oktober og stiftelsesseremonien på reformasjonsdagen 31. oktober. Det ble godkjent kirkelover, valgt styre og Purevdorj ble innsatt som den første presidenten. Sammen med representanter for alle menighetene kunne vi prise Gud for hans underfulle nåde gjennom lovsang, bønn, å lytte til Guds ord og ta imot nattverden sammen. Hilsener fra mange partnere ble gitt og gaver ble overrakt. Det ble en høytidsstund og en velsignet start for den nye lutherske kirken.

 

Alt er ikke klart og man er ikke enig om alle ting ennå, men viljen til å gå sammen som kirke inn i fremtiden er stor. Husk å be for den nye kirken! Be om at kirken må fortsette å gå videre ut med evangeliet, også til andre folkegrupper.


Stedlig representant

Stedlig representant

Mongolia

+976 99 01 38 24

Misjonærblogger

Today's Quote

Sef 3:17 Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.