> NLM / Internasjonalt / Mongolia / Nyheter / En misjonær strever med språketEn misjonær strever med språket

Ole Fredrik og språklæreren Dogoo i "språkrommet". Foto: Jan Ingve Bernssen. 

– Mongolsk språk er svært forskjellig fra norsk. Jeg må presse meg til å tenke på en annen måte enn jeg er vant til når jeg snakker dette språket, forteller Ole Fredrik Kullerud, som er utsending i Mongolia.

Nytt språk krever mer søvn

Mongolsk har en struktur som er svært forskjellig fra europeiske språk. Dette gir hodebry. Jeg skal gi et par eksempler på dette. Men først skal jeg nevne at man rett og slett kan bli sliten av å snakke mongolsk.

Også i tidligere utland har jeg ofte sovet en time mer i døgnet enn i Norge ettersom jeg konstant har forholdt meg til et annet språk enn morsmålet. Men da jeg en morgen i oktober i år måtte forelese to timer på mongolsk før tolken kom, krevde det så sterk konsentrasjon, at jeg duppet av ved skrivebordet på ettermiddagen.

  

To eksempler på mongolskspråklige «vanskeligheter»

For eksempel finnes ikke setninger av typen «… som bodde i Norge» på mongolsk, altså setninger som i vårt språk innledes med ordet «som». Det man vil uttrykke på denne måten må settes inn i hovedsetningen, à la: «Jeg i Norge bor mannen med snakket.» På norsk ville vi sagt: «Jeg snakket med mannen som bor i Norge.»

På en måte er mongolsk her enklere enn norsk i og med at man ikke trenger noen egen «som»-setning og endret ordstilling, men kan nøye seg med å putte alt inn foran ordet det skal si noe om.

Men når man er så vant til å si a), og så b), altså først hovedsetning og dernest «som»-setning, skal det mye konsentrasjon til å sortere tankene i en annen rekkefølge – og det i full fart.

 

Og likedan når man skal introdusere et utsagn. På norsk og engelsk sier vi: «han sa at» og så det vi vil gjengi (for eksempel: «det er pent vær»). Men på mongolsk kommer utsagnet først, og så et uttrykk tilsvarende det vi har i begynnelsen av setningen: «Det er pent vær at han sa.»

Jeg har i hvert fall stadig lyst til å følge norsk setningsorden. Man må tvinge seg, det er min erfaring. Ikke rart at man kan bli sliten.

  

Det er mange flere eksempler jeg kunne ha nevnt. For eksempel endrer enkelte innskudd inne i ordbetydningen av verb. Det kan gjerne bestå av bare to bokstaver. For eksempel går man da fra det som på norsk heter «bygde» til «ble bygd» og «gjorde» til «fikk til å gjøre».

  

Språklæring er en lang og hard prosess

Mongolsk er vanskelig. Det skal lang tid og mye slit til å lære seg det noenlunde tilfredsstillende. Jeg lurer på hvor god jeg noen gang kommer til å bli i det.

Men mange små læringssituasjoner i dagliglivet og på jobben gjør at man bygger opp språkkompetansen sten på sten. Dette gjør også at språket for meg er noe av det mest interessante ved å være i Mongolia.


Stedlig representant

Stedlig representant

Mongolia

+976 99 01 38 24

Misjonærblogger

Dagens bibelsitat

Jes 40:11 Som en hyrde skal han vokte sin hjord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam, skal han lede.

Del


Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.