> NLM / Internasjonalt / Mongolia / Nyheter / Helseprosjekt avsluttesHelseprosjekt avsluttes

Foto: Bjørn Olav Sørhus

De ti siste årene har NLM drevet et helseprosjekt i Vest-Mongolia – med svært gode resultater. Mødredødeligheten i ett av fylkene har sunket drastisk siden 2013, fra 84 til 49 per 100 000 fødsler.

Foto: Silje Måseide, NLMs arkiv

– Vi har jobbet med å forbedre primærhelsetjenesten i tre fylker, spesielt innenfor tre områder, sier bistandsrådgiver Berte-Stine Aas ved NLMs bistandsseksjon i Oslo (bildet). – Vi har forsøkt å forbedre pasienthelsetjenesten lokalt, styrket helseadministrasjonen i fylkene og økt kunnskapen om forebyggende helse.

Aas har jobbet i Misjonssambandet i ti år og har blant annet Mongolia som sitt ansvarsområde. Hun har besøkt landet to ganger, siste gang i fjor høst.

     

Ledet av mongolsk lege

Foto: Marius Bergersen/NLM Arkiv

Helseprosjektet har hatt betegnelsen Strengthening Primary Health Care Project og har omfattet tre fylker i Vest-Mongolia. Prosjektet har hatt norske rådgivere, men har vært ledet av en kvinnelig mongolsk lege. Prosjektteamet har også i hovedsak vært mongolsk.

Bjørn Olav Sørhus (bildet), stedlig representant i Mongolia, forteller at Misjonssambandet valgte å satse på dette prosjektet fordi de mongolske myndighetene bad om det. Myndighetene hadde sett positive resultater av et barnehelseprosjekt som NLM hadde drevet i Darkhan og Selenge i Nord-Mongolia.

– Barne- og mødredødeligheten var høyere i vest enn i andre deler i landet, og det var et tegn på dårlig primærhelsestatus, sier Sørhus. – Helseprosjektet var en av årsakene til NLMs arbeid i Mongolia ble flyttet vestover.

  

En viktig del av undervisningen har vært å lære barneskoleelever om god helse. Foto: Bjørn Olav Sørhus

   

Tannpuss og håndvask

Man har konsentrert seg om å undervise barn på skoler og i barnehager. Skolelegene har også hatt en viktig rolle fordi mange barn bor på internat. Legene utfører nå flere helsesjekker enn før, inkludert tannhelse. Skolelegene lærer blant annet barna om forebyggende helsetiltak, for eksempel tannpuss og håndvask.

Foto: Bjørn Olav Sørhus

– Prosjektet har nådd målet om å redusere barne- og mødredødeligheten i løpet av de 10 årene det har vart, mener Sørhus. – Det er en indikasjon på at det har blitt bedre primærhelsetjenester for alle. Vi tror NLMs prosjekt har vært én av faktorene for å oppnå dette resultatet.

  

Prosjektarbeidet videreføres nå av mongolske helsemyndigheter og mongolsk helsepersonell. De siste årene har helsedepartementene på fylkesnivå økt budsjettet for videreutdanning av helsepersonell. Budsjettet var tre ganger så høyt i 2017 som i 2015.

– Myndighetene jobber systematisk med å oppfylle nasjonale standarder for helsetjenester. Lokale helsesentre tilbyr flere tjenester, og flere diagnoser stilles lokalt slik at pasientene slipper den lange reisen til sykehus. Det er viktig i et land med store avstander og vanskelige kjøreforhold, sier Aas.

    

– Når vi har myndighetene med på laget håper vi at vi har fått til starten på endringer og gode vaner hos den yngre garde, sier NLMs stedlige representant i Mongolia, Bjørn Olav Sørhus.

Foto: Bjørn Olav Sørhus

    

Prosjekt for barn med funksjonsnedsettelser

– Hvorfor ble helseprosjektet avsluttet?

– Det ligger i prosjektets natur at det har en start og en slutt, sier Aas. – Nå satser NLM på et nytt prosjekt i Mongolia. De neste to årene skal man kartlegge behovet for å bedre forholdene for barn med funksjonsnedsettelser. Målet er å starte det nye prosjektet i 2020.

– Hvorfor engasjerer NLM seg i sosiale prosjekter?

– NLMs misjonsoppdrag består av både diakoni og forkynnelse. Det er derfor naturlig å engasjere seg i sosiale prosjekter der vi er tilstede, sier Aas.


Stedlig representant

Stedlig representant

Mongolia

+976 99 01 38 24

Misjonærblogger

Today's Quote

Sef 3:17 Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.