> NLM / Internasjonalt / Mongolia / Nyheter / Lobbyvirksomhet i MongoliaLobbyvirksomhet i Mongolia

Kursing ved Tsogbayar. Foto: Privat

Hvordan styrke barns rettigheter i et land som enda strever med stor sosial nød? Hvordan få statsministeren med på laget, til det beste for barna? NLMs egen lobbyist i Mongolia, Tsogbayar, er på saken. 

En byttehandel

Du har kanskje hørt om dem. De som vandrer rundt i korridorene på Stortinget og i departementene. De jobber for å fremme saker og påvirke de som sitter med makten. Lobbyistene. I dress eller stramme drakter.

Det hele kan forstås som en byttehandel, hvor beslutningstakere får informasjon i bytte for muligheten til å påvirke. Noen vil hevde at de tar seg til rette, mens andre ser viktigheten av at politikere får vite hva «som rører seg».

I Mongolia har NLM sin egen, flittige lobbyist.

Han heter Tsogbayar, er 38 år gammel og har en bachelorgrad i jus og en mastergrad i sosialt arbeid. Han har jobbet for NLM i 10 år, i tre ulike prosjekter. Og nå jobber han som lobbyist for "Strengthening Children’s Rights" (styrke barns rettigheter)-prosjektet.

  

For få voksne

Det er 33 000 barn som bor på rundt 500 internatskoler i Mongolia. På grunn av den nomadiske livsstilen til mange familier er barna avhengig av å bo på internat for å kunne gå på skole.

Dette systemet har vart fra 1920-tallet frem til i dag. Lenge begynte barna på skolen i en alder av 8 år. Fra 2008 begynner de fra de er 6 år gamle.

Barna blir ivaretatt av andre voksne enn sine egne foreldre i løpet av et skoleår som strekker seg fra 1. september til midten av juni neste år.

Men voksentettheten og kvaliteten på oppfølgingen er ikke tilstrekkelig for at barna skal få den omsorgen de har behov for. I enkelte tilfeller er barna helt alene om natten.

  

Fremmer barnas sak

Som lobbyist for prosjektet har Tsogbayar ansvar for å fremme barnerettslige spørsmål overfor beslutningstakerne og samfunnet for øvrig. Dette gjør han ved å produsere fakta-ark, forskningsartikler, avisartikler, ha lobbymøter og nettverksbygging.

Han utvikler også treningsmateriale for skoler og internatansatte, samt materiale for involverte partnere i prosjektet.

  

– Vi jobber for barnas levekår ved internatskolene i Mongolia, forteller Tsogbayar. – NLM kan ikke skape en god situasjon for internatene på egen hånd. For å oppnå våre mål, trenger vi å ha allierte med på laget. Da NLM startet arbeid opp mot internatene i 2008, var vi den eneste organisasjonen som jobbet inn mot internatbarna, Men nå jobber også store internasjonale organisasjoner som Redd Barna og UNICEF, samt lokale organisasjoner med dette temaet.

Myndighetene har initiert prosjekt for å forbedre forholdene på internatene. Tsogbayar tror at alt dette arbeidet kan på en eller annen måte sees i sammenheng med NLMs nettverksarbeid.

  

Jevnlige møter med statsministeren

NLM har bygd opp mange gode nettverk siden oppstarten i Mongolia i 1994. Vi er medlem av et nasjonalt barneråd, sammen med mange viseministre og ledere av statlige og ikke-statlige etater. Lederen av rådet er selveste landets statsminister.

NLM sitter også som medlem for en barnerettslig arbeidsgruppe sammen med UNICEF, Redd Barna og World Vision, som har et tett og godt samarbeid med det utøvende organet National Authorities for Children.

Vi prøver å delta på alle nasjonale møter angående saker som har med barn å gjøre. Der nevner Tsogbayar alltid viktigheten av å fokusere på barna på internatskolene. NLM arrangerer også møter med etater for å gjøre kjent behovene til internatbarna.

  

Drømmer for fremtiden

– Barn må få lov til å være barn, sier Tsogbayar bestemt. – Det er mange sosiale problemer innad i familiene, og voksne bekymrer seg mye. Og da gjør barna det også.

Tsogbayar håper at sirkelen tar slutt om noen år. Han forteller at Mongolia strevde rett etter Sovjetunionens fall, og barna var de som ble rammet hardest. Men etter 25 år ser man tydelige forbedringer, og det er 1000 ganger bedre nå.

Om nye 20 år tror Tsogbayar at mongolske barn vil kunne nyte en god levestandard. For internatbarna er kanskje tiden uten foreldrene over om bare få år.

Med teknologisk utvikling og det budsjettet som ellers ville ha blitt brukt til internatene, vil et nytt utdanningssystem kunne bli utbygget. Slik vil nomadebarn kunne motta undervisning samtidig som de bor hjemme hos foreldrene. 


Stedlig representant

Stedlig representant

Mongolia

+976 99 01 38 24

Misjonærblogger

Today's Quote

Ord 22:6 Lær den unge den veien han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.

Share


This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.